โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  บทความเกี่ยวกับซอฟต์แวร์


 
ข้อผิดพลาด 16 ประการในการเลือกซื้อซอฟท์แวร์

 • ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อซอฟท์แวร์ระบบบัญชี คุณควรที่จะได้ทำการทดสอบคุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรมให้ละเอียดเสียก่อน
  หากคุณไม่พิถีพิถันในการเลือกซื้อซอฟท์แวร์ที่ดีแล้วคุณจะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายภายหลังเป็นอย่างมากเพราะขณะนี้ลูกค้าของเราเคยลงทุนกับ
  ซอฟท์แวร์ บางตัวมาแล้วแต่ไม่ได้ผลตามที่ต้องการ คุณควรที่จะทำการทดสอบดังรายการต่อไปนี้

  1. Tool ที่ใช้ในการพัฒนา ในที่นี้ไม่ไดรับประกันว่าการมี Tool ที่ดีแล้วจะทำให้การพัฒนาซอฟท์แวร์ออกมาดีด้วย แต่ Tool ที่ดีก็สามารถช่วยโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ระบบงานจะมีคุณภาพขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น มีการออกแบบที่ดี มีทีมโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณภาพมีความเป็นมืออาชีพ มีทีม QA ที่มีคุณภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณต้องทำความเข้าใจว่า โปรแกรมระบบบัญชีเป็นโปรแกรม Database Tool บางตัวอาจจะไม่เหมาะสมในการพัฒนากับงานที่เป็น Database ภาษา Visual FoxPro เหมาะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวกับ Database ที่ใช้ภายในองค์กรนั้น ๆ ไม่เหมาะทำงานทางการค้าเพราะจะต้องมีการ Maintenance อยู่ตลอดเวลา จะต้องมีการ Reindex ข้อมูลอยู่เป็นประจำ ข้อมูลเสียหายบ่อย จะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยบริการอยู่ตลอดเวลา

  2. ความเร็วของโปรแกรม คุณควรที่จะทดสอบความเร็วของโปรแกรมในขณะที่มีข้อมูลมาก ๆ อาจจะประมาณ 10,000 Record ขึ้นไป โปรแกรมที่ใช้ Access เป็น Database ข้อมูลมาก ๆ จะช้ามาก ส่วน Foxbase จะทำให้เกิดปัญหาในการที่จะต้อง Reindex ข้อมูลอยู่เสมอ

  3. ทดสอบการทำงานบน LAN ระบบ LAN ที่อยากจะให้ทำความเข้าใจ คือ Client/Server และ File Server สองระบบทำงานต่างกันมาก ผู้ขายบางรายได้บอกลูกค้าว่าโปรแกรมของตัวเองเป็น Client/Server ทั้ง ๆ ที่เป็นเพียงแค่ File Server ระบบ File Server โอกาสที่มีปัญหาในการทำงานภายหลังมีมาก เช่น File เสีย การประมวลผลทำได้ช้า ไม่สะดวกในเรื่องการทำงาน การทำงานติดขัดอยู่ตลอดเวลา ก่อนที่คุณจะซื้อโปรแกรมคุณควรที่จะทดสอบในจุดนี้ให้ผ่านก่อน โดยคุณให้ผู้ขายมาติดตั้งระบบให้คุณทดสอบกับงานจริง

  4. ทดสอบเปรียบเทียบความง่ายในการใช้งาน
  4.1 ต้องสามารถใช้เมาส์แทนคีย์บอร์ดได้ทุกหน้าจอ คงไม่สะดวกเป็นอย่างมากหากต้องใช้เมาส์สลับคีย์บอร์ดอยู่ตลอดเวลา
  4.2 ทดสอบในเรื่องระบบการค้นหาว่าสะดวกรวดเร็วหรือไม่
  4.3 ทดสอบขั้นตอนในการทำงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่
  4.4 หน้าจอบันทึกข้อมูลต้องง่ายในการทำความเข้าใจ
  4.5 ความสัมพันธ์ในการทำงานในระบบต่าง ๆ ต้องเป็นไปอย่างง่ายดาย

  5. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน (Report) คุณจะทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมได้ก็ต่อเมื่อคุณได้มีโอกาสได้ใช้โปรแกรมจริงเท่านั้น บางโปรแกรมบันทึกข้อมูลได้แต่ออกรายงานไม่ถูก รายงานแต่ละรายงานยอดไม่ตรงกัน ขาดความเชื่อถือของรายงานที่จะนำข้อมูลไปใช้ บางโปรแกรมเมื่อมีข้อมูลเป็นจำนวนมากไม่สามารถจะออกรายงานพร้อมกันหลาย ๆ เครื่องได้อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านควรพิจารณาในหัวข้อนี้คือ รายงานที่ได้ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ท่านต้องการหรือไม่ คุณต้องเปรียบเทียบให้ละเอียดว่ารายงานของซอฟท์แวร์ตัวไหนที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

  6. ตรวจสอบคุณภาพของทีมบริการหลังการขาย ผู้ขายซอฟท์แวร์บัญชีบางรายไม่สามารถจะให้คำแนะนำในการ Implement ระบบบัญชีได้เลย เพราะขาดผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบบัญชีประจำบริษัท โปรแกรมบัญชีที่พัฒนาออกมาจึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพียงบางจุดเท่านั้น การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมมาจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบบัญชีเป็นอย่างดีจึงจะได้ซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ ทีม Customer Support ต้องมีพนักงานที่มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีมากพอที่จะคอยให้บริการต่อลูกค้า ผู้ซื้อบางรายลืมคำนึงถึงการบริการหลังการขาย ทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานภายหลัง   

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี