โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  บทความเกี่ยวกับซอฟต์แวร์


  ความเสียหายจากการเลือกใช้ซอฟท์แวร์ที่ไม่มีคุณภาพ

การทำงานขายฝ่ายบัญชีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีประสิทธิผล
เกิดความล่าช้าในการทำงาน ซึ่งจะมีผลกระทบกับฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร
ทำให้เสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากขาดข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจ
ไม่ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรแต่กลับจะสร้างปัญหา ให้กับการ ทำงาน
เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว
โอกาสที่จะสูญเสียพนักงานที่มีคุณภาพออกจากบริษัท
ไม่ค่อนข้างสูง เพราะเบื่อหน่ายต่อซอฟท์แวร์ที่ใช้อยู่เป็นประจำทุกวัน
ไม่มีโอกาสพัฒนาระบบงานให้ก้าวหน้าต่อไป
ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อซอฟท์แวร์ตัวใหม่อีก
เมื่อมีการเลือกซื้อซอฟท์แวร์ตัวใหม่อีกครั้ง จะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการที่จะเริ่มต้นระบบงานใหม่อีกรอบ
องค์กรไม่เจริญก้าวหน้า ขาดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจเพราะขาดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
 

จะทราบได้อย่างไรว่าซอฟท์แวร์ตัวไหน มีคุณภาพตามที่ต้องการ ?

    เราเข้าใจปัญหาของท่านเป็นอย่างมากเพราะบางบริษัทเปลี่ยนซอฟท์แวร์ แล้วหลายครั้งยังหาที่ถูกใจไม่ได้เลย บริษัทที่จำหน่ายซอฟท์แวร์ในปัจจุบันมีเป็นจำนวนมากดูคุณสมบัติของโปรแกรมแล้วไม่ต่างกันเลย ถ้าไม่พิจารณาให้ดีเป็นไปได้ยากที่จะเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการ บางบริษัทขายแล้วทิ้งลูกค้าเลย ไม่สนใจลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ไปเรื่อย เพราะเขามองว่าขออยู่ได้เพียงแค่วันนี้พอโอกาสหน้า ค่อยว่ากันใหม่ นานวันเข้าไม่มีลูกค้าก็ปิดกิจการก็มี ไม่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ไม่มี Commitment ต่อลูกค้าไม่มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพผู้ขายซอฟท์แวร์ประเภทนี้ ไมได้คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจของลูกค้าเลยแม้แต่น้อย การเปิดกิจการพัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์เป็นเรื่องไม่ยากแต่การจะดำรงไว้ซึ่งบริษัทที่ดีมีคุณภาพ เป็นเรื่องที่ยากยิ่ง

ต่อไปนี้เรามาพิจารณาเลือกซอฟท์แวร์ร่วมกันว่าจะเลือกซอฟท์แวร์จากบริษัทไหนดี

1. เลือกบริษัทที่มีชุด Demo ไว้ให้ทดลองใช้ ถ้าคุณไม่ได้ทดลองใช้แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าใช้ได้จริงตามที่โฆษณา บางบริษัทบอกคุณว่าไม่มีนโยบายให้ชุด Demo กับลูกค้า กลัวว่าลูกค้านำไปแล้วดูไม่เป็น ใช้งานไม่เข้าใจ บริษัทนั้นอาจจะพยายามเบี่ยงประเด็นของลูกค้ามากกว่า ถ้าซอฟท์แวร์ดีจริงใช้งานง่ายจริงก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับการที่ลูกค้าจะทดลองใช้งาน โดยส่วนมากที่พบบ่อย ๆ สำหรับผู้ขายประเภทนี้ก็คือ โปรแกรมยังไม่สมบูรณ์มี BUG หรือไม่ก็จะใช้งานค่อนข้างยาก

2. เลือกบริษัทที่มีการพัฒนาซอฟท์แวร์อย่างต่อเนื่อง ข้อนี้สำคัญมาก เพราะลูกค้าใช้ซอฟท์แวร์เขา ถ้าเขาไม่พัฒนาความสามารถของซอฟท์แวร์ต่อหรือเทคโนโลยีของเขาล้าหลัง ธุรกิจของคุณก็จะล้าหลังตามไปด้วย คุณไม่มีโอกาส Upgrade โปรแกรมที่มีความสามารถใหม่ ๆ เลย ทุกวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ซอฟท์แวร์ที่ไม่มีการพัฒนาเลยเช่นเมื่อ 5 ปี 10 ปี อนาคตอีกไม่นานคุณก็ต้องหาซื้อซอฟท์แวร์ตัวใหม่แน่นอน เพราะทุกวันนี้โปรแกรมอยู่บน Windows เกือบหมดแล้ว ปัจจุบันซอฟท์แวร์บางตัวสามารถทำงานบน Internet ได้แล้ว

3. เป็นโปรแกรมบน Windows 100 % บางท่านเคยถูกผู้ขายซอฟท์แวร์หลอกมาแล้วว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้บน Windows 95, 98, NT, 2000 แต่ความจริงแล้วเป็นโปรแกรมบน DOS คุณต้องการให้ชัดเจนว่าเป็นโปรแกรม DOS หรือ Windows

4. เลือกบริษัทที่มีทีมบริการหลังการขายอย่างดีเยี่ยม บางบริษัทไม่มีบุคลากรที่ชำนาญทางด้านบัญชีเพื่อให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเลย บางบริษัทไม่ได้คำนึงถึงการบริการหลังการขายเลย สนใจเฉพาะตอนที่คุณจะมาเป็นลูกค้าเท่านั้น หลังจากนั้นไม่ได้ใส่ใจในการที่จะบริการคุณเลย คุณต้องหาโอกาสเข้าไปในสถานที่ทำงานของผู้ขายซอฟท์แวร์ให้คุณบ้างหรืออาจจะโทรเข้าไปคุยกับเขาตอนที่คุณกำลังทดลองใช้โปรแกรม DEMO ก็ได้

5. อย่าคำนึงแต่สีสรรสวยงามอย่างเดียว อย่าลืมว่าคุณกำลังมองหาซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพเข้าช่วยงาน สีของโปรแกรมที่หลากหลายคงสวยงามเฉพาะที่เห็นครั้งแรก ๆ เท่านั้น หากท่านใช้งานไปนาน ๆ คงลำบากสายตา จะเห็นได้ว่าโปรแกรมวินโดวส์ของไมโครซอฟท์ถ้าสังเกตให้ดี ๆ แทบจะไม่เห็นสีสรรต่าง ๆ โปรแกรมที่สีหลากหลายจะเป็นปัญหาสำหรับสายตาในระยะยาว

6. เลือกบริษัทที่รับแก้ไข ดัดแปลง (Modify) ให้เข้ากับงานของท่าน จากประสบการณ์ที่เคยใช้ซอฟท์แวร์ระบบบัญชีมานานมีข้อสังเกตอยู่ว่า ซอฟท์แวร์ระบบบัญชีที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปไม่สามารถจะรองรับงานของคุณได้ทั้งหมด เวลาฝ่ายของซอฟท์แวร์นำเสนอคุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม เป็นไปได้ยากมากที่จะเข้าใจตรงกันในทุก ๆ เรื่อง มีรายละเอียดต่าง ๆ อีกมากมายที่คุณอาจไม่ได้สอบถามหรือถามแล้วอาจจะได้รับคำตอบไม่ชัดเจน เวลานำซอฟท์แวร์เข้าไปปฏิบัติงานจริงอาจมีบางจุดที่ท่านอยากจะให้ผู้ขาย Modify โปรแกรมให้สะดวกต่อการใช้งานของท่านซึ่งถ้าหากได้รับการ Modify แล้วระบบการทำงานของท่านจะสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก แล้วผู้ขายรายนั้นรับ Modify โปรแกรมให้กับท่านหรือไม่ ?
 

ลักษณะโดยทั่วไปของซอฟท์แวร์ที่มีอยู่มีดังต่อไปนี้

1. ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานเอง
ข้อดี - ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ - มีความยึดหยุ่นสูง
ข้อเสีย - ลงทุนสูง - ใช้เวลาในการพัฒนานาน - โอกาสในการพัฒนาไม่สำเร็จมีสูงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทีมงาน
2. ซอฟท์แวร์สำเร็จรูป (Package)
ข้อดี - สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อการติดตั้งสำเร็จ - ราคาถูกกว่าการพัฒนาซอฟท์แวร์ใช้เองมาก
ข้อเสีย - ไม่รับ Modify ให้กับลูกค้า
3. ซอฟท์แวร์ที่เป็นกึ่งสำเร็จรูป (Package)
เป็นการแก้ปัญหาของซอฟท์แวร์ทั้งสองประเภทที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อมีซอฟท์แวร์ที่เป็นชุดมาตรฐาน (Standard) แล้วสามารถนำมา Modify ให้เข้ากับงานของท่านได้โดยเสียค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก

7. เลือกบริษัทที่มี Commitment ต่อลูกค้า การจะหาบริษัทที่มีความรับผิดชอบสูงต่อลูกค้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่หาได้ง่าย ๆ ในธุรกิจซอฟท์แวร์ของไทยเรา โปรแกรมเมอร์คนไทยโดยส่วนใหญ่มีความสามารถไม่ได้น้อยไปกว่าชาวต่างชาติ แต่สิ่งที่โปรแกรมเมอร์คนไทยขาดคือความเป็นมืออาชีพ (Professional) ขาดการทำงานร่วมกันเป็นทีม มองไม่เห็นความสำคัญของธุรกิจลูกค้า บางบริษัทลืมไปว่าลูกค้าเป็นผู้มีพระคุณต่อพวกเขา จากประสบการณ์ที่ได้รับทราบจากลูกค้าบางรายที่เล่าให้ฟังว่า เคยซื้อซอฟท์แวร์มาหลายครั้งเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก มีปัญหาในการใช้งานมาตลอด เช่น ใช้งานยาก ไม่รับ Modify บ้าง ไม่บริการลูกค้าหรือบริการไม่ดี มีพฤติกรรมไล่ลูกค้า คิดเพียงแต่ว่าเก็บเงินกับลูกค้าหมดแล้วลูกค้ารายนี้คงไม่ได้ซื้ออีก (ลักษณะพิเศษที่ดีของซอฟท์แวร์คือ ซื้อแล้วไม่ต้องซื้ออีกนอกจากจะเป็นการ Upgrade) ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะบางบริษัทมีนโยบายเพียงแค่ว่าจะทำอย่างไรจะทำให้ขายได้อย่างเดียว มองหาลูกค้ารายใหม่ ๆ ไปเรื่อย ๆ สาเหตุอาจเกิดจากการที่ไม่มีค่า Maintenance รายปีก็เลยไม่สนใจลูกค้าที่ได้เคยจ่ายเงินไว้แล้วหาเงินกับลูกค้ารายใหม่ ๆ ที่ไม่รู้จักพฤติกรรมของตัวเอง เราเข้าใจว่าคนที่ธุรกิจแบบานี้คงอยู่ได้สักระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดลูกค้ารายใหม่ก็ต้องปิดกิจการลง

8. เลือกซอฟท์แวร์ที่ใช้งานได้จริง บางท่านอาจจะถามกลับว่าซอฟท์แวร์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันใช้งานได้จริงหรือไม่ปัญหาโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นจากซอฟท์แวร์ที่ไม่มีคุณภาพแล้วทำให้เกิดการใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง เช่น
- ข้อมูลไม่ถูกต้อง เกิด ERROR อยู่ตลอดเวลาในขณะที่ทำงาน
- ไม่มีรายงานตามที่ต้องการ มีหลายบริษัทที่เลือกซื้อซอฟท์แวร์โดยที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับรายงาน ยิ่งถ้าเป็นโปรแกรมที่เป็น Package   ต้องดูรายละเอียดว่าเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ หากคุณขออะไรที่เพิ่มเติมภายหลัง ู้ขายส่วนใหญ่จะไม่ยอมทำให้คุณต้องเปรียบเทียบ ในเรื่องของรายงานอย่างละเอียด ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ซอฟท์แวร์ที่ดีจะต้องมีทั้งรายงานข้อมูลรายวันและรายงาน  เพื่อการวิเคราะห์ สำหรับผู้บริการ
- รายงานที่ได้ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถออกรายงานที่ยาก ๆ ได้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายงานเพื่อการวิเคราะห์สำหรับผู้บริการ
- โปรแกรมทำงานช้า ออกรายงานช้า ทำให้เสียเวลาในการทำงาน

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี