โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  บทความเกี่ยวกับซอฟต์แวร์


ระบบบัญชีบน Windows ดีกว่าระบบบัญชีบน Dos อย่างไร

โปรแกรม Windows มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่วนโปรแกรมบน Dos หยุดการพัฒนา
คนรุ่นใหม่ไม่รู้จัก Dos ส่วนใหญ่จะรู้จัก windows
สามารถ Export ข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม Windows ได้ทั้งหมด ส่วนโปรแกรมบน Dos ทำได้
         ยากมาก
ระบบบัญชีบน Windows ใช้งานง่ายเพราะเป็นระบบ Graphic User Interface (GUI)
         ส่วนระบบบน Dos การทำงานจะเป็น Text Mode
ระบบบน Windows สวยงามน่าใช้ และ Windows มีการทำงานแบบ Multitasking คือการ
         ทำงานได้หลายๆงานพร้อมกันบนเครื่องคอมพิวเตอร์เดียวกัน ส่วนบน Dos จะต้องทำงานให้
         เสร็จก่อนถึงจะทำงานต่อไปได้
Windows มีการทำงานแบบ 32 bits ส่วน Dos มีการทำงานแบบ 16 bits การส่งผ่านข้อมูล
         จะรวดเร็วกว่าเดิม
Windows มีโปรแกรมต่างๆ สนับสนุนมากมาย โดยผู้ผลิตซอฟท์แวร์ชั้นนำต่างก็ผลิตออกมา
         ตามความต้องการของผู้ใช้แตกต่างจากบน  Dosที่ทุกๆ บริษัทเลิกพัฒนาและเลิกใช้
Windows เข้าสู่ระบบเครือข่ายได้ง่ายกว่า Dos เพราะปัจจุบัน E-commerce ได้เข้ามามี
         บทบาทในเชิงพาณิชย์มากขึ้น
Windows เหมาะกับผู้บริหารเพราะ Report ที่ได้สามารถนำเสนอในรูปแบบของกราฟต่างๆ
         ได้ การโอนข้อมูลเข้าสู่ Excel ทำได้โดยง่าย ผู้บริหารสามารถเข้าใจในระยะเวลาอันสั้น
โปรแกรม Windows รองรับปี 2000 ได้แน่นอน ส่วน Dos ต้องมีการแก้ไขซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก

 


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี