โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  AutoFlight

Company Profile l คุณสมบัติ l ทีมบริการ l Download l Hardware Requirment l ติดต่อสอบถาม


 • Minimum Hardware Requirement
  Server
  Processor intel/AMD 700 MHz
  Memory (Ram)         128 MB
  Hardisk                      10 GB (free space 1 GB or 10เปอร์เซ็นต์)
  Cd-rw
  Operating system  
                - windows 2000 server/advance server
                - windows 2003 
                - linux for server (service samba)
  Client/workstation
  Processor intel/AMD 400 MHz
  Memory (Ram)          64 MB
  Hardisk                       4 GB (free space 500 MB or 10เปอร์เซ็นต์)
  Cdrom
  Floppy disk 1.44
  Operating system  
                - windows 95 
                - windows 98/98se/Me
                - windows 2000 professional 
                - windows XP Home/Professional Sp1/Sp2
  Network Requirement
                - Hub/Switching 100 Mbps 
                - Lancard 100 Mbps
  Remote support
               - Modem int/ext 56k
               - Pc anywhere            

   

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี