โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  โปรแกรมบัญชี AutoFlight

Company Profile l คุณสมบัติ l ทีมบริการ l Download l Hardware Requirment l ติดต่อสอบถาม


บริการด้วยทีมงานเฉพาะด้าน

ทีม Support
     สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อสงสัยต่างๆและวิธีการใช้งานได้โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้องชัดเจนและรวดเร็ว

ทีม Training
     ทางบริษัทได้จัดเตรียมทีมงานที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์เพื่อถ่ายทอดความรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมอย่างละเอียด
ให้แก่ลูกค้าและยังพร้อมด้วยสื่อการสอนที่ครบครันห้องอบรมที่ทันสมัยรวมถึงเอกสารประกอบการสอนที่เข้าใจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายที่สุด
 

ทีม Implement
     ทีมงานที่ให้บริการกับลูกค้าที่ต้องการการ Implement ให้การทำงานมีสิทธิภาพสูงสุดเมื่อทำงานร่วมกับโปรแกรมโดยทางบริษัทจะเน้นทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการปฏิบัติงานประจำวันหากจำเป็นต้องมีการ Apply การใช้งานทางบริษัทก็ยินดีให้คำแนะนำ

ทีม Maintenance
     เป็นบริการที่รองรับลูกค้าโดยจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายในการติดต่อประสานงานกับทางบริษัทเพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ยังมี Account Manager คอยดูแลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

ทีมงานสนับสนุนการศึกษา
    ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงได้เกิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ โดยทางบริษัทยินดีมอบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปออโต้ไฟล์ทให้แก่ทางสถาบันเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชาบัญชีแก่นักศึกษาทำให้เข้าใจถึงการทำงานบัญชีได้อย่างชัดเจน
 


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี