โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  โปรแกรมบัญชี AutoFlight

Company Profile l คุณสมบัติ l ทีมบริการ l Download l Hardware Requirment l ติดต่อสอบถาม


ระบบบัญชีสำเร็จรูป ออโต้ไฟล์ท ระบบบัญชีสำเร็จรูปของไทยที่ประกาศเน้นความ STABLE และครองอันดับโปรแกรมที่ STABLE มายาวนานที่สุด กว่า 5 ปี

---------------------------------------------------------------------------

AutoFlight Barsa โปรแกรมบัญชี AutoFlight : โปรแกรม ระบบบัญชี AutoFlight

เป็นโปรแกรมสำหรับงานขาย,ออกแบบจัดฟอร์มใบส่งของ,ใบเสร็จรับเงิน ได้อย่างง่ายดายเหมือนจับวางพร้อมออกรายงานต่างๆ เพื่อช่วยวิเคราะห์การขายและบันทึกตัดลูกหนี้พร้อมเรียกดูรายงานวิเคราะห์สถานภาพหนี้ลูกหนี้รายตัวได้ ถูกใจนักขายมืออาชีพยิ่งนัก

AutoFlight Basic

เป็นโปรแกรมบัญชีที่รองรับงานพื้นฐานทุกระบบ โดยสามารถส่งข้อมูลเชื่อมโยงกันอัตโนมัติ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานลักษณะการทำงานเป็นแบบเมนูใช้ง่าย ไม่ต้องรู้บัญชี ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลตามลำดับ รองรับการทำงานไม่จำกัดบริษัท ได้รับการพิสูจน์จากลูกค้าจำนวนมากเป็นระบบที่ใช้งานได้จริง และใช้งานได้เต็มที่ และน่าประทับใจมากที่สุดตรงที่ระบบเชื่อมโยงกันได้หมด

AutoFlight Advance

ระบบบัญชีที่มีความสามารถสูงสุด เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อมจนถึงธุรกิจขนาดกลาง ยืดหยุ่นปรับใช้กับธุรกิจได้อย่างหลากหลาย รองรับการทำงานไม่จำกัดบริษัท,สาขา,ฝ่าย,แผนก นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยระบบบัญชีแยกประเภทที่แข็งแกร่งสุดๆ ถูกใจนักบัญชีแม้งานบัญชีจะซับซ้อนขนาดไหนก็รับมือได้อย่างสบาย

AutoFlight GL

เป็นโปรแกรมสำหรับนักบัญชี รองรับงานด้านบัญชี
      ประกอบด้วย 2 ระบบหลักๆคือ ระบบบัญชีแยกประเภทสามารถพิมพ์ Voucher โดยออกแบบใบสำคัญจ่ายตามรูปแบบที่ต้องการได้ พร้อมรายงานบัญชีแยกประเภทและออกงบการเงินที่สามารถปรับได้ตามใจชอบ ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา สามารถคำนวณค่าเสื่อมและให้โปรแกรมลงบัญชีอัตโนมัติแยกแผนกให้ตามที่ระบุไว้ในทะเบียนได้ พร้อมออกรายงานสินทรัพย์ได้ทั้งแบบเต็มและแบบย่อ และสามารถพิมพ์ตารางค่าเสื่อมราคาเพื่อแนบ ภงด. 50 ได้ทันที
ตามรูปแบบที่สรรพกรกำหนด
 

AutoFlight ERP

  ระบบบัญชี AutoFlight-ERP สามารถใช้งานกับระบบการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งกำลังเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย สามารถรองรับการทำงานที่มีปริมาณงานในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังง่ายต่อการค้นหาข้อมูล หรือเรียกรายงานต่างๆ เพียงใช้เวลาไม่นานโปรแกรม AutoFlight-ERP รับประกันความสำเร็จในการใช้งานด้วยทีมงาน Maintenance Agreement และ Implementation โดยทีมงานที่สามารถวิเคราะห์ และวางแผนการทำงานในระบบบัญชีแต่ละธุรกิจได้ตามความต้องการ

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี