โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Crystal FORMULA โปรแกรมบัญชี FORMULA

About Us l Services l Products l จุดเด่นโปรแกรม


โปรแกรมวิเคราะห์อัจฉริยะ Smile Business Intelligence

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา เช่นเดียวกันกับระบบธุรกิจก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง ดังนั้นการที่ผู้บริหารได้รับข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนช่วยในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและสามารถนำไปวางแผนได้ จึงได้เปรียบในการแข่งข้นเป็นอย่างยิ่ง

Smile Business Intelligence คือ เครื่องมือที่นำข้อมูลที่มีอยู่ในโปรแกรมที่ให้พนักงานคีย์กันทุกๆวัน มาจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ และตรงตามความต้องการของผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ได้ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ของงานในมุมมองต่างๆ ได้

โดยรูปแบบของรายงานจะมีทั้งรายงานแบบสรุปแล้วสามารถ Drilling Down ไปดูข้อมูลย่อยๆ ได้ หรือรายงานแบบ Grouping รวมยอด แล้วสามารถกดเข้าไปดูกลุ่มย่อยๆได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในรายงานเดียว ไม่ต้องสั่งพิมพ์หลายๆรายงาน ใช้งานง่ายเพียงแค่คลิกเมาส์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงรายงานได้โดยไม่ต้องมีการคีย์ข้อมูลใหม่ สามารถตอบคำถามทางธุรกิจได้หลายมุมมองเพียงในเวลาไม่กี่นาที ซึ่งช่วยการตัดสินใจแม่นยำ และรวดเร็วกว่าคู่แข่ง ทั้งในเชิงกว้าง และเชิงลึก
ระบบบัญชี ของ โปรแกรม Smile Account Charming

Smile Account Charming
Smile Business Intelligence
Smile POS
Smile HR&Payroll
Smile JOB
Smile Service Center
Smile BOSS
Smile CRM
 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี