โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 BusinessPlus- Payroll

Company Profile l คุณสมบัติ l การบริการ l ติดต่อ-สอบถาม


PR : Payroll
PS : Personnel System
RT : Advanced Rights
TM : Time Attendance
DK : Disk Transfer
AS : Advanced Security Control


PR : Payroll : ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน สุดยอดระบบเงินเดือน รับประกันความมั่นใจ 100%

สร้ารูปแบบผังองค์กรเป็นสาขา ฝ่าย แผนกย่อยต่าง ๆ และแบ่งตำแหน่งงานหรือระดับพนักงานได้
ครบถ้วนกับการคำนวณเงินเดือนพนักงาน, คำนวณภาษี ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินค้ำประกัน, เงินกู้ยืม, เงินผ่อน, ถูกต้องแม่นยำ 100%
รองรับประเภทพนักงานประจำ, รายวัน, รายชิ้น แบบจ่ายทุกสิ้นเดือน, ทุกครึ่งเดือน, ทุกสัปดาห์, ทุก 10 วัน, หรือจ่ายเฉพาะงวดพิเศษ
รองรับประเภทพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่คิดคำนวณภาษีแบบเหมาจ่ายทุกประเภท เพื่อนำส่ง ภงด.3 หรือ การคำนวณค่าแรงเป็น Job Cost
กำหนดประเภทเงินได้/เงินหักของบริษัทได้ไม่จำกัด และสามารถกำหนดสูตรหรือผูกความสัมพันธ์ในการสร้างเงื่อนไขซับซ้อนเพื่อใช้งานได้
สะดวก รวดเร็ว ในการบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นประจำงวด และรายงาน ตรวจสอบ เช่น เงินได้, เงินหัก, ลาออก, ลาพัก, ปรับเงินเดือน
มีรายงานครบถ้วนที่เป็นประโยชน์ทั้งการส่งหน่วยงานราชการ และการใช้งานในบริษัท เช่น ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด.91, 50ทวิ, สปส.1-10, 1-03, 6-07, 6-08, 6-09, กท 20ก, ทะเบียนลูกจ้าง, ทะเบียนเงินเดือน, รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สลิปเงินเดือนหลายรูปแบบ, รายงานสรุปต่าง ๆ หรือรูปแบบกราฟ
สามารถแก้ไขรายงานได้สะดวกตามต้องการ และเลือกเงื่อนไขรายงานได้
สามารถส่งแผ่นดิสก์โอนผ่านธนาคารและประกันสังคมได้, ส่งออกรายงานไปยังโปรแกรมอื่น ๆ ได้
รองรับการโอนข้อมูลจากโปรแกรม Time Attendance ของ Bplus หรือโปรแกรมยี่ห้อต่าง ๆ , ดึงข้อมูล Text File หรือ Excel เข้าระบบงานประจำวันได้

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี