โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 BusinessPlus- Payroll

Company Profile l คุณสมบัติ l การบริการ l ติดต่อ-สอบถาม


(หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ BusinessPlus- Payroll โดยตรง)
 

เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ด้วยทีมงานนักบัญชีและนักวิศวกรคอมพิวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ระบบโปรแกรมบัญชี การให้คำปรึกษาและวางระบบงานบัญชีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญดูแลและแก้ปัญหาด้านเทคนิค ได้เป็นผู้บุกเบิกรุ่นแรกๆ ของประเทศไทย ที่เริ่มพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปขึ้นมา เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจทั่วไปในประเทศ โดยแก้ปัญหาความยุ่งยาก ในการใช้งาน ได้ช่วยเปลี่ยนแนวความคิดของผู้ใช้งานในประเทศไทยให้หันมาใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เพื่อลดปัญหาการจ้างเขียนโปรแกรมเฉพาะงานที่เสียค่าใช้จ่ายสูง และไม่ได้รับความคุ้มค่าอย่างแท้จริง บริษัทได้พัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นคุณภาพโปรแกรมและการบริการเป็นหลัก พัฒนาโปรแกรมจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั่วประเทศจนทุกวันนี้กว่า 17 ปีที่เรามุ่งมั่นพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องโดยเน้นคุณภาพโปรแกรมและการบริการเป็นหลัก  

 

2529-2533 บริษัทพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป 16 ระบบภายใต้ชื่อ"Business Plus"และปรับปรุงการ ใช้งานจนเป็นที่ยอมรับในตลาด โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
2533 บริษัทเริ่มมีตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆเช่น ขอนแก่น เชียงใหม่ อุบลราชธานี อุดรธานี โดยมุ่งเน้นเลือก ตัวแทนที่มีความมั่นคงมีคุณภาพ ในการบริการและเอาใจใส่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
2535 บริษัทพัฒนาโปรแกรมสำหรับธุรกิจค้าปลีก Point Of Sale ที่มีชื่อว่า "Business Plus POS" บนเครื่อง IBM POS และ เครื่อง PC ทั่วไปโดยเชื่อมต่อกับ ระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Business Plus
2536 บริษัทได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ให้เป็น IBM Business Partner ด้านธุรกิจค้าปลีกโดยขายอุปกรณ์ค้าปลีกของ IBM พร้อมโปรแกรม Business Plus POS ทั่วประเทศ
2537 พัฒนาทีมงานบริการอบรมลูกค้า และทีมงานขายต่างจังหวัดสำหรับ งานธุรกิจค้าปลีกมากขึ้น โดยได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้า ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต ในจังหวัดใหญ่ๆ เกือบทั่วประเทศ  ถือเป็นงานที่สร้างความสำเร็จและชื่อเสียง ให้แก่บริษัทเป็นอย่างมาก
2538 ได้รับรหัสซอฟแวร์เฮ้าส์เลขที่ 0014 จากกรมสรรพากร ตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและการกำหนดเลขรหัสซอฟต์แวร์เฮ้าส์
2540 ได้พัฒนาโปรแกรมบัญชีแยกประเภท GL ให้เป็น Version Windows เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
2542-2544 ได้มีการพัฒนาโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus Payroll ให้เป็น Version Windows และได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่ Upgrade โปรแกรมจาก Version Dos ต่อมาได้พัฒนาระบบอื่นๆ เป็น Windows เช่นโปรแกรมควบคุมเวลาทำงานพนักงาน (Time Attendance) โปรแกรมบริหารงานบุคคล (Personnal) โปรแกรมบริหารสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง (Advanced Rights) โปรแกรมโอนแผ่นดิสต์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด.91 และโปรแกรมควบคุมสิทธิการใช้งานสูง (Advanced Security) โดยทั้งหมดมีความสามารถเหนือกว่าโปรแกรมในท้องตลาด ในราคาปานกลาง
2545-2546 ได้มีการพัฒนาโปรแกรมบริหารค้าปลีกสำเร็จรูป Business Plus POS ให้เป็น Version Windows ประกอบด้วย 3 รุ่นให้เลือกตามขนาดและลักษณะการใช้งานของธุรกิจ มีระบบความยืดหยุ่นสูง ใช้งานง่าย มีความสามารถสูงทั้งด้านการทำงานประจำวันและควบคุมวิเคราะห์ต่างๆ เหนือกว่า โปรแกรมทั่วไปในท้องตลาด สามารถเชื่อมกับโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Business Plus หรือโปรแกรมยี่ห้ออื่นๆ ได้

 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี