โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 BusinessPlus- Payroll

Company Profile l คุณสมบัติ l การบริการ l ติดต่อ-สอบถาม


บริการหลังการขายและการรับประกัน

บริการตอบปัญหา

บริการถาม - ตอบ ปัญหาทางโทรศัพท์ 7 วัน (ใน-นอกเวลาทำการ)
บริษัทฯ สำรองผู้ชำนาญการไว้คอยตอบปัญหาที่บริษัท ฯ อย่างเพียงพอ

 

การรับประกัน

รับประกันปรับเปลี่ยนรุ่นโปรแกรมได้ฟรีตลอดระยะเวลา 1 ปี ยกเว้นค่าสื่อบันทึกข้อมูล
หลังหมดระยะเวลาประกัน สามารถเลือกต่อสัญญาบำรุงรักษากับบริษัท ฯ ได้ในราคาที่ประหยัด

 

การฝึกอบรมและบริการใน - นอกสถานที่

บริษัทฯ มีศูนย์ฝึกอบรมให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบที่ทันสมัย
บริษัทฯ มีบริการจัดส่งผู้ชำนาญการไปอบรมยังบริษัทลูกค้า
อบรมวิธีการดูแลระบบพร้อมทั้งแนวทางแก้ปัญหา

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี