โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 BusinessPlus- Payroll

Company Profile l คุณสมบัติ l การบริการ l ติดต่อ-สอบถาม


PR : Payroll
PS : Personnel System
RT : Advanced Rights
TM : Time Attendance
DK : Disk Transfer
AS : Advanced Security Control


TM : Time Attendance : ระบบประมวลผลบัตรตอกเวลา อ่านข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรได้ทุกยี่ห้อ บริหารควบคุมเวลาเข้า-ออก พนักงานอย่างอัตโนมัติทุกเงื่อนไข

รองรับข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรได้ทุกยี่ห้อ โดยสามารถเลือกและกำหนดรูปแบบการติดต่อเครื่องรูดบัตรแต่ละยี่ห้อได้และได้มากกว่า 1 รุ่นต่อบริษัท
สามารถรองรับพนักงานที่มีตารางทำงานหรือกะทำงานคงที่ได้ เช่น พนักงานส่วนสำนักงาน หรือพนักงานที่มีการสลับกะ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน
สามารถรองรับการควบกะ เปลี่ยนกะ ควงกะ หมุนกะได้
กำหนดกะการทำงานได้ไม่จำกัด เช่น กะปกติ, กะวันหยุด, กะข้ามวัน, กะ 24 ชั่วโมง, กะวันหยุดมีค่าล่วงเวลา 2 อัตรา, กะวันหยุดค่าล่วงเวลาเหมาจ่าย เป็นต้น พร้อมกำหนดความสัมพันธ์เกี่ยวกับประเภทเงินได้ / เงินหักได้เอง
เลือกอนุมัติพิเศษสำหรับเงื่อนไขการลา หรือเงื่อนไขเงินได้ / เงินหัก โดยอนุมัติก่อนหรือหลังเกิดเหตุการณ์ได้
สามารถกำหนดสูตรหรือเงื่อนไขความสัมพันธ์ในการคำนวณกะให้อัตโนมัติ และทำงานเงื่อนไขซับซ้อนได้
มีรายงานแสดงตารางการทำงาน, รายงานผลการรูดบัตร, สรุปขาดลามาสาย, และเหตุการณ์ต่าง ๆ จากการรูดบัตรครบถ้วน
สามารถโอนผลสรุปจำนวนวัน, ชั่วโองการทำงานของพนักงานไปยังโปรแกรม
Business Plus Payroll for Windows หรือโปรแกรมเงินเดือน ยี่ห้อต่าง ๆ ได้ เพื่อนำไปคำนวณค่าแรง, เงินได้/เงินหัก


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี