โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 โปรแกรมเงินเดือน BusinessPlus- Payroll

Company Profile l คุณสมบัติ l การบริการ l ติดต่อ-สอบถาม


สุดยอด โปรแกรมเงินเดือน / บริหารงานบุคคล & ประมวลผลบัตรตอกเวลา
(Business Plus Payroll & Personnel & Time attendance for Windows)

ครอบคลุมงานเงินเดือนครบทุกระบบสมบูรณ์แบบโปรแกรมเงินเดือน

PR : Payroll  ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน
PS : Personnel System  ระบบบริหารงานบุคคล
RT : Advanced Rights  ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง
TM : Time Attendance  ระบบประมวลผลบัตรตอกเวลา
DK : Disk Transfer  ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, กองทุนสำรองฯ
AS : Advanced Security Control  ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง

รองรับกิจการต่าง ๆ มากมาย เช่น

สำนักงาน
โรงงาน
นำเข้า-ส่งออก
โรงพยาบาล
โรงแรม
การ์เม้นท์
รับเหมา/ก่อสร้าง
สำนักงานบัญชี
งานชิ้น/งานเหมา
สถานบริการ
อสังหาริมทรัพย์
ธนาคาร/สถาบันการเงิน
โรงเรียน/สถานศึกษา
ห้างสรรพสินค้า
ค้าปลีก
ฯลฯ

โปรแกรมเงินเดือน BusinessPlus-Payroll คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดสำหรับคุณ

 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี