โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 โปรแกรมบัญชี CD-Organizer

ข้อมูลทั่วไป l รายละเอียดโปรแกรม l จุดเด่น-แตกต่าง l วิธี upgrade l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


ข้อมูลทั่วไป

โปรแกรมบัญชี สำหรับผู้ไม่รู้บัญชีโปรแกรมบัญชี CD Organizer : โปรแกรม ระบบบัญชี CD Organizer

ใช้ง่าย แม้ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน
เหมาะสำหรับกิจการหลายประเภท

 • ซื้อมา-ขายไป
 • ขายบริการ
 • ธุรกิจ ก่อสร้าง (คุมค่าใช้จ่ายหน่วยงาน)
 • ธุรกิจผลิต, ประกอบสินค้า
 • สำนักงานบัญชี
 • ธุรกิจคุมสินค้าละเอียดถึง SERIAL NO.
 • ธุรกิจที่มีหน่วยบรรจุสินค้าได้ถึง 3 ระดับ
  เช่น หีบ/โหล/กล่อง
 • ขายเงินผ่อน
 • ควบคุมสินค้าได้ 2 หน่วยพร้อมๆกัน เช่น
  ก.ก./แผ่น, ม้วน/เมตร, ก.ก./ตัว, ตรม./แผ่น
 • ผู้ใช้แก้ไขหน้าจอทำงาน และรายงานเองได้

 

ลดการทำงานซ้ำซ้อน

ด้วย ระบบบัญชี CD Organizer จะช่วยให้การทำงานลดความซ้ำซ้อน ไปได้เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น

 • เมื่อป้อน บิลขาย ด้วย ระบบบัญชี CD Organizer แทนการพิมพ์ดีดด้วยมือผลที่จะได้ตามมาโดยอัตโนมัติ คือ
  • ได้ใบบิล/ใบส่งของ ที่สะอาด ปราศจากการ ลบ/ขีด/แก้ไข
  • ได้ รายงานภาษีขาย ส่งสรรพากร
  • ได้การ์ดลูกหนี้ / ระบบติดตามหนี้
  • ได้การ์ดสต็อกสินค้า
  • พิมพ์ใบวางบิล ได้โดยอัตโนมัติ
  • รายงานสรุปยอดขายเพื่อไป ช่วยคิด คอมมิชชั่น

  และระบบเชื่อมโยงอื่น ๆ อีกหลายระบบ

ผู้จัดการได้ ข้อมูลบริหาร ที่ไม่เคยได้รับมาก่อน

 • จะทำอย่างไร ยอด ขาย จึงจะมากกว่านี้ ?
 • จะทำอย่างไร จะ ซื้อ สินค้าได้ถูกที่สุด ?
 • จะทำอย่างไร มี ลูกหนี้ เกินกำหนดชำระน้อยที่สุด ?
 • จะทำอย่างไร ทำให้มูลค่า สต็อกสินค้า น้อยที่สุด ?
 • จะทำอย่างไรถึงจะรู้ CASH FLOW ล่วงหน้า ?
 • ผลประกอบกิจการ กำไร/ขาดทุน เท่าใด ?

 

 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี