โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 CD-Organizer

ข้อมูลทั่วไป l รายละเอียดโปรแกรม l จุดเด่น-แตกต่าง l วิธี upgrade l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


ราคา CD Organizer Version ต่างๆ
DOS :
เครื่องเดียว (Single) 14,700 B.
  เครือข่าย (Lan) 19,700 B.
WINDOWS :
เครื่องเดียว (Single) 22,700 B.
  เครือข่าย (Lan) 28,700 B.

 

สนใจกรุณาติดต่อสาธิตการใช้งาน

 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี