โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


 CD-Organizer

ข้อมูลทั่วไป l รายละเอียดโปรแกรม l จุดเด่น-แตกต่าง l วิธี upgrade l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


วิธี Upgrade Program CD Organizer For Windows โดยใช้แผ่น CD-ROM

ขั้นตอนการปรับปรุง Program CD Organizer version for windows

 1. สำรองข้อมูลเดิมลงแผ่น A: ไว้ก่อนเพื่อป้องกันการปรับปรุงกระทำผิดพลาด
 2. คลิกที่ Start เลือก Program เลือก Ms-Dos Prompt
 3. ปรากฏ C:\WINDOWS> ให้พิมพ์ D: [ENTER]
  (หมายเหตุ ตรง D: แล้วแต่ Drive ของ CD-ROM แต่ละเครื่อง)
   
 4. เครื่องจะปรากฏ D:\> ให้พิมพ์ UPGRADE C: [ENTER]
  (หมายเหตุ ตรง C: หมายถึง Drive ของ ข้อมูล)
 5. เมื่อทำงานเสร็จแล้วให้ กด EXIT [ENTER] เพื่อเข้าสู่ WINDOWS
 6. เข้าสู่โปรแกรมบัญชี CD Organizer
 7. เข้าเมนูแก้ไข เลือก 0.แก้ระบบ
 8. เลือกข้อ U.UP-Grade Version แล้วเลือกข้อ 1.เปลี่ยนโครงสร้างข้อมูล [ENTER]
  เลือก Drive ของ CD-ROM (ใช้ตาม ข้อ 3.) เช่น Drive D:

*** สิ้นสุดการปรับปรุง ***

 

หมายเหตุ กรณี มีการเปิดช่องทำงานมากกว่า 1 ช่อง ให้โทรถามบริษัท(CD-Organizer)
เพื่อความมั่นใจ ก่อนการปรับปรุง

 

 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี