โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Crystal FORMULA โปรแกรมบัญชี FORMULA

About Us l Services l Products l จุดเด่นโปรแกรม


โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมสำเร็จรูป Smile Account Charming

เป็นโปรแกรมบัญชีที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง

ดังนั้นโจทย์ง่ายๆ คือต้องทำให้ลูกค้าสามารถเติมแก้ไขโปรแกรมในบางส่วนได้ โดยเริ่มจากเรื่องง่ายๆ เช่น การจัดทำรายงาน,การสร้างฟอร์มเอกสาร,การนำข้อมูลเฉพาะที่ต้องการออกไปยัง MS.Excel เพื่อใช้งานต่อ,การเพิ่มฟิวด์ (Field) ข้อมูลในหน้าจอรายวันต่างๆ จนกระทั้งการเขียนโมดุลเชื่อมต่อเข้าไปในหน้าจอรายวันต่างๆ หรือ การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกัน เป็นต้น

เป็นโปรแกรมบัญชีที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง

เราเชื่อว่าลูกค้าส่วนใหญ่คงไม่ต้องการใช้งานแค่โปรแกรมบัญชี ดังนั้นหลังจากที่ขึ้นระบบโปรแกรมบัญชีได้แล้วคงต้องการให้ผู้ผลิตและจำหน่ายโปรแกรมรายเดิมพัฒนาโปรแกรมหรือเพิ่มโมดุลต่างๆ เพื่อให้เขาได้ใช้งานความสามารถใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

เป็นโปรแกรมบัญชีที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลในการตัดสินใจได้ง่าย

เราต้องการให้โปรแกรมของเราเป็นมากกว่าโปรแกรมบัญชีที่ใช้สำหรับออกเอกสารทางด้านบัญชีหรือเพื่อรองรับระบบงานบัญชีแต่เพียงอย่างเดียว เราต้องการให้ลูกค้าหยิบข้อมูลที่ต้องการได้ทันที โดยไม่ต้องไปใส่เงื่อนไขที่ซับซ้อนในการสั่งพิมพ์รายงาน เมื่อคุณต้องการข้อมูลในการที่จะตัดสินใจอนุมัติเอกสารขายติดวงเงินคุณจะมีข้อมูลทั้งหมดอยู่ตรงหน้าให้คุณได้กดดู เช่นประวัติการขาย,ข้อมูลเช็ค,อายุลูกหนี้,เอกสารค้างชำระ,ข้อมูลวงเงิน เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถเขียน สคริป (Script) ง่ายๆเพิ่ม MIS เข้าไปได้เอง หรือคุณต้องการเปิดบิลขายให้ลูกค้าก็สามารถกดดูประวัติการขายสินค้า และประวัติเกี่ยวกับลูกหนี้ได้ทั้งหมดทันที

เป็นโปรแกรมบัญชีที่มีระบบสิทธิ์การใช้งานสูง

ถ้าคุณต้องการให้พนักงานขายหรือกลุ่มพนักงานขายมองเห็นเฉพาะข้อมูลลูกค้าของตนเอง,ถ้าต้องการให้สาขาที่ออนไลน์เข้ามาเห็นเฉพาะข้อมูลของตนเอง,ถ้าคุณต้องการให้สั่งพิมพ์รายงานได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง,ให้พนักงานขายแก้ไขใบเสนอราคาได้เฉพาะของตนเอง, มีระบบเตือนต่างๆเมื่อผู้ใช้งาน login เข้าสู่โปรแกรม,มองเห็นเฉพาะเมนูที่มีสิทธิ์ใช้งาน, พนักงานขายหรือกลุ่มพนักงานขายมองเห็นเฉพาะรายการสินค้าที่ตนเองมีสิทธิ์ขาย และคุณสามารถปรับความสามารถ (option) บางอย่างของโปรแกรมเพื่อให้ทำงานตามแบบที่คุณต้องการได้ คุณจะเห็นความสามรถนี้ในโปรแกรม Smile Account Charmingระบบบัญชี ของ โปรแกรม Smile Account Charming

Smile Account Charming
Smile Business Intelligence
Smile POS
Smile HR&Payroll
Smile JOB
Smile Service Center
Smile BOSS
Smile CRM
 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี