โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  CRM : Customer Relationship Management

คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


เงื่อนไขของการให้บริการ

 

1.        Training การใช้โปรแกรม ณ สถานที่ทำงานของลูกค้า ไม่จำกัดจำนวนคน

2.        ติดตั้งโปรแกรมฟรีพร้อมคู่มือการใช้งาน และแผ่น CD ต้นฉบับ 1 ชุด และติดตั้งไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง

3.        ทำการ Upgrade โปรแกรมให้ฟรีเป็นเวลา 3 ปี เนื่องจากโปรแกรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4.        ตอบปัญหาและให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และ Internet ตลอดการใช้งาน

5.        อบรมที่ศูนย์อบรมโปรซอฟท์ฟรี 3 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

6.        บริการหลังการขายที่ศูนย์โปรซอฟท์ ฟรี

7.        ไม่เสียค่า Maintenance รายปี

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี