โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Crystal FORMULA โปรแกรมบัญชี FORMULA

About Us l Services l Products l จุดเด่นโปรแกรม


 

Our Services

นอกจากจะจำหน่ายโปรแกรมบัญชี/ERP แล้ว บริษัทฯยังรับงานบริการต่างๆเพื่อให้ลูกค้าเกิดความคล่องตัวในการพัฒนาระบบของตนเองให้มากที่สุด

รับเขียนโปรแกรมเพิ่ม

1. รับเขียนโปรแกรมบัญชี Smile Account Charming ให้ตรงตามการใช้งานของลูกค้า
2. รับเขียนโปรแกรมเสริมต่างๆ ทั้งที่เชื่อมต่อกับโปรแกรมของลูกค้าเองและเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี Smile account Charming
3. รับเขียนโปรแกรมได้ทั้ง Window,Web,Pocket PC,Handhelp โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ C#.NET

รับอิมพลีเม้นท์พร้อมปรับโปรแกรม

ด้วยทีมงานมืออาชีพที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปยังจุดหมายด้วยกัน โดยเรามีแผนการทำงานที่ชัดเจน และสามารถปรับแต่งแผนงานให้ตรงตามการทำงานของลูกค้า และในบางกรณีเราก็จะทำการอิมพลีเมนท์พร้อมกับปรับโปรแกรมให้ตรงตามการใช้งาน/การอิมพลีเมนท์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำโปรแกรมไปใช้ได้ในทุกระบบงานในองค์กร เมื่ออิมพลีเมนท์เสร็จลูกค้าจะสามารถปิดบัญชี พร้อมกับงบการเงินต่างๆ นอกจากนั้นแล้วยังจะได้รับรายงานต่างๆในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

บริการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องแม่ (Server) เรารับจัดหาเครื่อง Server คุณภาพสูง โดยจัดหาได้ทั้งรูปแบบที่เป็นเครื่องประกอบและเครื่องที่มียี่ห้อ พร้อมทั้ง Window License ต่างๆ
2. อุปกรณ์สำหรับโปรแกรมขายหน้าร้าน เช่นเครื่องพิมพ์สลิป TMU,เครื่องอ่านบาร์โค้ด,เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด,ลิ้นชักเก็บเงิน เป็นต้น
3. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจนับสต็อกสินค้า,ยิงนับ/ยังจัดสินค้า พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมสต็อก
4. ติดตั้งระบบ Network และ Setup Hi-Speed Internet ให้สามารถใช้ออนไลน์โปรแกรมได้

 

 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี