โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Crystal FORMULA โปรแกรมบัญชี FORMULA

About Us l Services l Products l จุดเด่นโปรแกรม


โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมสำเร็จรูป Smile Account Charming

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา


นอกจากความสามารถของโปรแกรมบัญชี ที่รองรับธุรกิจหลากหลายประเภทแล้ว บริษัทฯยังได้พัฒนามาเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการต่อใช้งานโปรแกรมบัญชีแบบออนไลน์สาขา เพื่อบริหารข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว (Data Center) ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูล หรือต้องการดูรายงานต่างๆของสาขาได้ทันที การจัดการหรือวางแผนการขาย ราคาขาย โปรโมชั่นต่างๆ ก็สามารถวาแผนล่วงหน้าที่สำนักงานใหญ่และที่สาขาก็เปลี่ยนตามทันที

การติดตั้งโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายไม่สร้างความยุ่งยากให้กับผู้ดูแลระบบ โดยโปรแกรมบัญชีของเรามีสถาปัตยกรรมแบบ Multi-Tier (เขียนและพัฒนาโดยเทคโนโลยีใหม่คือ MS .NET Frameworkใช้ภาษา C#.NET) สามารถแบ่ง Middle-Tier Server ออกเป็นหลายๆ Server เพื่อช่วยกันในการประมวณผลได้ (เหมาะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานออนไลน์หลายๆสาขา โดยแบ่ง Middle Tier Server ออกเป็นหลายๆ Server เพื่อรองรับการเชื่อมต่อของแต่ละสาขา) ประมวลผลและรับส่งข้อมูลผ่านเว็บเซอร์วิส (XML Web Services) ของเครื่อง Serverทั้งหมด ซึ่งเครื่องลูกทุกเครื่องสามารถเชื่อมต่อมาที่ Server โดยใช้มาตรฐานของ protocol HTTP ทั้งจากภายใน LAN หรือผ่าน Internet ก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน ทำให้มีความยืดยุ่นและความรวดเร็วในการใช้งานเป็นอย่างมากระบบบัญชี ของ โปรแกรม Smile Account Charming

Smile Account Charming
Smile Business Intelligence
Smile POS
Smile HR&Payroll
Smile JOB
Smile Service Center
Smile BOSS
Smile CRM
 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี