โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  โปรแกรมบัญชี Daccount

 

ระบบบัญชี Daccount ... ทางเลือกใหม่ที่ดีสำหรับคุณ

ระบบบัญชีบน Windows สำหรับ SMEs ไทย
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการของไทยที่จะเข้าสู่ระบบ Computerized Systems
ทีมโปรแกรมเมอร์มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการออกแบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงระดับธุรกิจ 1,000 ล้าน มาแล้วกว่า 6,000 บริษัท
ทุกระบบ Online ถึงกัน และสามารถ Post รายการโดยอัตโนมัติ หรือเลือกทำงานแบบ Batch ก่อนก็ได้
ทำงานได้ทั้งแบบ Stand alone และระบบ Lan
รับประกันการใช้งานได้จริง
บริการพิเศษ! ... รับโอนข้อมูลจากระบบ Dos
เก่าที่ใช้อยู่

ระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Daccount ประกอบด้วยระบบหลัก ๆ 13 ระบบ ดังนี้
1. ระบบบัญชีแยกประเภท
2. ระบบการขายและการจองสินค้า
3. ระบบจัดซื้อ
4. ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร
5. ระบบลูกหนี้การค้า
6. ระบบเจ้าหนี้การค้า
7. ระบบสินค้าคงคลัง
8. ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา
9. ระบบรายงานภาษี
10. ระบบรายงานวิเคราะห์
11. ระบบรายงานตรวจสอบ
12. ระบบรักษาความปลอดภัย
13. ระบบบำรุงรักษาข้อมูล

*** ข่าวดี ! สำหรับธุรกิจ SME ... ราคาเริ่มต้นเพียง 15,900 บาท เท่านั้น

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี