โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  ERP Enterprise-Audit and Internal Control

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


     ERP Enterprise  | พลิกโฉมซอฟท์แวร์ระบบบัญชีไทย ครอบคลุมทั้ง Accounting Management และ Financial Management คุณสมบัติทั่วไป
 Enterprise Manager
 Account Payable
 Accounts Receivable
 Budget Control
 Cheque And Bank
 Financial Management
 General Ledger
 Inventory Control System
 Petty Cash System
 Purchase Order
 Sale Order System
 Value Add Tax
Transportation Management
 Company Manager
 Fixed Asset Management
Consignment System
Multicurrency System
Letter of Credit
Customer Relationship Management(CRM)
 Company Module
 Advance System
Service Center
Key Performance Indicators
 Warehouse Management
Audit and Internal Control
Job Cost
 


Audit and Internal Control


คุณสมบัติทั่วไป

AC Account

 • สามารถตรวจสอบการบันทึกรายการต่างๆ

AC Account Receivable

 • สามารถตรวจสอบรายชื่อลูกค้าที่เข้ากับในระบบได้

AC General Ledger

 • สามารถตรวจสอบรายงานสินค้าที่ยังไม่ได้ Post เข้าสู่ระบบ GL ได้

AC Ventory Control

 • สามารถตรวจสอบรายงานสินค้าที่มียอดติดลบได้
 • สามารถตรวจสอบรายงานสินค้าที่เป็นศูนย์ได้
 • สามารถตรวจสอบรายงานสินค้าที่ต่ำกว่ายอด Minimum Stock ได้
 • สามารถตรวจสอบรายงานสินค้าที่สูงกว่ายอด Maximum Stock ได้
 • สามารถตรวจสอบรายงานสินค้าที่มียอดขายสูงสุดไปหาต่ำสุดได้
 • สามารถตรวจสอบรายงานสินค้าที่มียอดขายต่ำสุดไปหาสูงสุดได้
 • สามารถวิเคราะห์ผลต่างระหว่างต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนจริงได้
 • สามารถตรวจสอบรายงานสินค้าที่มีต้นสูงสุดกว่าราคาขายได้
 • สามารถตรวจสอบรายงานสินค้าที่ซื้อมาราคาสูงกว่าStandard Cost ได้

AC Sale Order

 • สามารถตรวจสอบการทำใบสั่งของให้กับลูกหนี้วงเงินเครดิตไม่พอ
 • สามารถตรวจสอบรายงาน Invoice ที่ขายต่ำกว่าทุนได้

AC Purchase Order

 • สามารถตรวจสอบรายงานผลต่างของราคาที่สั่งซื้อกับราคามาตรฐาน
 • สามารถตรวจสอบรายงานซื้อจากผู้ขาย/เลขที่ Invoice ที่ผิดปกติได้
 • สามารถตรวจสอบรายงานสินค้าที่ซื้อมาราคาสูงกว่าStandard Cost ได้

 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี