โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  ERP Enterprise-Company Manager

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


     ERP Enterprise  | พลิกโฉมซอฟท์แวร์ระบบบัญชีไทย ครอบคลุมทั้ง Accounting Management และ Financial Management คุณสมบัติทั่วไป
 Enterprise Manager
 Account Payable
 Accounts Receivable
 Budget Control
 Cheque And Bank
 Financial Management
 General Ledger
 Inventory Control System
 Petty Cash System
 Purchase Order
 Sale Order System
 Value Add Tax
Transportation Management
 Company Manager
 Fixed Asset Management
Consignment System
Multicurrency System
Letter of Credit
Customer Relationship Management(CRM)
 Company Module
 Advance System
Service Center
Key Performance Indicators
 Warehouse Management
Audit and Internal Control
Job Cost
 


Company Manager

 

 • ระบบ Audit Trail Report ในการตรวจเช็ค Activity ของแต่ละ User ในการทำแต่ละ Transaction เช่น Insert,Update, Delete, Edit
 • มีระบบ Event ในการตรวจเช็คเหตุการณ์ในแต่ละวันว่ามีการทำรายการอะไรบ้างในระบบในหน้าจอเดียว สะดวกสำหรับผู้บริหารในการตรวจสอบ Transaction นอกจากนี้ยังสามารถ Drill Down ไปดูรายละเอียดที่หน้าจอบันทึกได้
 • มีระบบ To Do List เพื่อบันทึกแผนการที่จะต้องทำในแต่ละวัน และเพื่อวางแผนในอนาคตด้วย เมื่อถึงกำหนดเวลาโปรแกรมจะทำการ  Alert User เมื่อ Log in เข้ามาใช้งานโปรแกรม
 • สามารถกำหนดรูปแบบฟอร์มที่จะใช้ในแต่ละเอกสารได้เองโดยไม่จำกัด เช่น ฟอร์มใบเสนอของแต่ละแผนก
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งาน  (Autorize) เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Password)
 • สามารถจัดกลุ่มผู้ใช้งานและการเข้าถึงเมนู,หน้าต่าง,Permission ในการทำงาน เช่น เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, ซ่อน Column ของเอกสาร โดยการกำหนดเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้
  มี Option Not Set เพื่อการกำหนด Permission เริ่มแรกทำได้ง่ายขึ้น
  เมื่อกำหนด Password เรียบร้อยแล้ว User จะเห็นเฉพาะระบบที่ตัวเองทำงานเท่านั้น
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงการทำงานในแต่ละสาขาได้ โดยกำหนดเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้
 • กำหนดการ Approve เอกสารว่า User คนใดสามารถเห็นรายการเอกสารที่อนุมัติแล้วหรือยังไม่อนุมัติ
 • สามารถเปลี่ยน Password เพื่อสลับ User การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี