โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  ERP Enterprise-Consignment System

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


     ERP Enterprise  | พลิกโฉมซอฟท์แวร์ระบบบัญชีไทย ครอบคลุมทั้ง Accounting Management และ Financial Management คุณสมบัติทั่วไป
 Enterprise Manager
 Account Payable
 Accounts Receivable
 Budget Control
 Cheque And Bank
 Financial Management
 General Ledger
 Inventory Control System
 Petty Cash System
 Purchase Order
 Sale Order System
 Value Add Tax
Transportation Management
 Company Manager
 Fixed Asset Management
Consignment System
Multicurrency System
Letter of Credit
Customer Relationship Management(CRM)
 Company Module
 Advance System
Service Center
Key Performance Indicators
 Warehouse Management
Audit and Internal Control
Job Cost
 


Consignment System

 

  • สามารถ ทำสัญญาฝากขาย เพื่อระบุข้อตกลงกันระหว่าง "ผู้ฝากขาย" และ "ผู้รับ ฝาก        ขาย"  โดยในสัญญาจะระบุ คลังและที่เก็บ ของสินค้าที่ส่งไปฝากขายด้วย  เพื่อให้ง่ายในการ Control Stock ของ คลัง "ผู้รับฝากขาย"
  • สามารถ บันทึก ฝากขาย ร่วมกับการบันทึก ขายปกติได้ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน โดยที่บันทึกการฝายขายที่ระบบ SO  เมนูขายเชื่อ(เหมือนกับการขายปกติ) แต่ที่เอกสารจะมี  Status แจ้งให้ทราบว่า เอกสารใบใดเป็นการฝากขาย
  • ในการบันทึก ฝากขาย ก็จะเข้าสู่ระบบการ์ดลูกหนี้เช่นเดียวกันทำให้เราสามารถทราบความเคลื่อนไหวของลูกหนี้ Consignment  ได้เช่นเดียวกับ ลูกหนี้การค้าปกติ
  • ในการบันทึก ฝากขาย จะเข้าไปสู่ระบบ Inventory Control โดยตัด Stock ทางด้าน "ผู้ฝากขาย"  ให้ด้วย
  • สามารถทราบถึง Stock สินค้า ด้าน “ผู้รับฝากขาย” ได้ โดยที่บันทึก Confirm ฝากขาย แล้วสินค้าที่ได้บันทึกฝากขายไว้ก็รับเข้ามาใน คลังของ “ผู้รับฝากขาย”
  • การบันทึก Confirm ฝากขาย จะมี Option ต่าง ๆ ให้เลือก เพื่อง่ายต่อการค้นหาเอกสาร ที่จะนำมาทำการ confirm ฝากขาย  เมื่อ “ผู้รับฝากขาย” แจ้งยอดขายมายังผู้ฝากขายก็จะมีเมนูให้บันทึก การ แจ้งยอดฝากขาย โดยการบันทึกแจ้งยอดฝากขายเพื่อเป็นการตัด Stock ทางด้านคลังของ “ผู้รับฝากขาย”
  • การบันทึก แจ้งยอดฝากขาย  สามารถบันทึกส่วนลดรายสินค้าได้หลายคอลัมภ์ โดยที่ส่วนลดในแต่ละสินค้าสามารถบันทึกรายละเอียด หรือคำอธิบายของส่วนลดได้
  • การบันทึก แจ้งยอดฝากขาย สามารถบันทึกของแถมได้สะดวกและรวดเร็ว (โดยที่เป็น check box ให้เลือกว่าสินค้า Item ใดเป็นของแถม แล้วให้ระบุว่าจำนวนเท่าไร

 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี