โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Prosoft-โปรแกรมบัญชี ERP Enterprise

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


     ERP Enterprise  | พลิกโฉมซอฟท์แวร์ระบบบัญชีไทย ครอบคลุมทั้ง Accounting Management และ Financial Management


ระบบบัญชี โปรแกรม
ERP-Enterprise


 คุณสมบัติทั่วไปโปรแกรมบัญชี ERP : โปรแกรม ระบบบัญชี ERP
 Enterprise Manager
 Account Payable
 Accounts Receivable
 Budget Control
 Cheque And Bank
 Financial Management
 General Ledger
 Inventory Control System
 Petty Cash System
 Purchase Order
 Sale Order System
 Value Add Tax
Transportation Management
 Company Manager
 Fixed Asset Management
Consignment System
Multicurrency System
Letter of Credit
Customer Relationship Management(CRM)
 Company Module
 Advance System
Service Center
Key Performance Indicators
 Warehouse Management
Audit and Internal Control
Job Cost
 


โปรแกรมบัญชี General Specification

 

 • รูปแบบ Graphics ที่สวยงามน่าใช้
 • มีระบบ Search Engine ที่ง่ายและรวดเร็วต่อการค้นหา
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (Autorize) เพื่อระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • การออกแบบระบบเน้นการทำงานง่าย รวดเร็ว มีเหตุมีผลตามหลักการบัญชีสากล ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
 • สามารถ Log in เข้ามาทำงานจากสาขาหรือผ่าน Modem ได้
 • มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ (Auto Back Up) ตามเวลาที่กำหนดและเรียกสำรองข้อมูล (Restore)
 • กำหนดงวดปีบัญชีได้ไม่จำกัด รวมทั้งการกำหนด Autorize ของผู้ที่สามารถปิดงวดเดือนและงวดปีบัญชีได้
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการรับชำระหนี้และการจ่ายชำระหนี้ได้หลายเงื่อนไข
  สามารถเรียกดู Report โดยระบุเฉพาะเลขที่หน้าที่ต้องการสามารถ Drill Down Daily Report เพื่อเข้าไปดูต้นฉบับ
 • ปรับเปลี่ยน  Report และ Form ได้เองตามต้องการ
 • สามารถ Consolidate งบระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาได้
 • สามารถกำหนดวัน เดือน ปี ที่จะบันทึกข้อมูล ในการ Log in เข้าโปรแกรมแต่ละวัน เพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลผิดวัน (Human Error)
 • มี Job Alert ของ To do list และ Appointment ในแต่ละ User เมื่อ Log in เข้าโปรแกรมมี Audit and internal Control เพื่อตรวจสอบการใช้ระบบของ User รวมทั้งให้โปรแกรมช่วยตรวจสอบการทำงานในละ Module
 • มี Option กำหนดการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบระบบเอกสารเป็นระบบ One-to-Many  (เอกสาร 1 ใบสามารถอ้างอิงไปทำรายการได้หลายครั้ง)  และระบบ Many-to-One (เอกสารหลายใบ สามารถอ้างอิงไปทำรายการได้ในใบเดียวกัน  และ Many-to-Many)
 • สามารถเริ่มต้นทำงานและทำงานต่อเนื่องได้ โดยไม่จำเป็นต้องใส่ยอดยกมา
  การทำงานเป็นแบบ Online Processing. Online Update. Online Correct ซึ่งโปรแกรมจะปรับปรุงยอดให้ทันที เมื่อทำการบันทึกหรือเมื่อแก้ไขรายการโปรแกรมจะปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันทุกรายการ ทำให้ข้อมูล Update ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเสียเวลาในการประมวลผล
 • สามารถ Scan LOGO เข้าโปรแกรมเพื่อดึงไปออกฟอร์มต่าง ๆ
 • รองรับการ Post รายการทั้ง Batch Post และ Real Time Post
 • กำหนดส่วนลดต่อรายการสินค้าและต่อบิลได้หลายระดับทั้งเป็นอัตรา%และจำนวนเงิน
 • สามารถเรียกดูรายงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ทุกเมนูของการอนุมัติ สามารถดึงลายเซ็นต์ของผู้มีอำนาจ (Autorize) มาออกได้ทันที
 • สามารถตรวจสอบวงเงินอนุมัติลูกหนี้ (Credit Limit) ได้ทุกหน้าจอที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้
  มี Opiton ให้เตือนเมื่อจำนวนเงินเกินวงเงินอนุมัติขอซื้อหรือสั่งซื้อ
 • สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือได้ทุกหน้าจอที่ทำรายการ
 • สามารถเพิ่มคำอธิบายรายการต่อตัวสินค้าได้ไม่จำกัด
 • รองรับการรับ-จ่ายชำระแบบ Partial
 • สามารถ Scan รูปแบบเช็คเพื่อพิมพ์เช็คจ่ายจากโปรแกรมได้เอง
 • สามารถกำหนดอัตราภาษีได้เอง หากมีการเปลี่ยนแปลงของสรรพากร
 • รองรับระบบสินค้าแบบ Barcode
 • รองรับระบบสินค้าแบบ Serial.No และสามารถ Generate ช่วง Serial ได้
 • สามารถเชื่อมข้อมูลกับระบบขายหน้าร้านได้ (POS)


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี