โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  ERP Enterprise-Fixed Asset Management

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


     ERP Enterprise  | พลิกโฉมซอฟท์แวร์ระบบบัญชีไทย ครอบคลุมทั้ง Accounting Management และ Financial Management คุณสมบัติทั่วไป
 Enterprise Manager
 Account Payable
 Accounts Receivable
 Budget Control
 Cheque And Bank
 Financial Management
 General Ledger
 Inventory Control System
 Petty Cash System
 Purchase Order
 Sale Order System
 Value Add Tax
Transportation Management
 Company Manager
 Fixed Asset Management
Consignment System
Multicurrency System
Letter of Credit
Customer Relationship Management(CRM)
 Company Module
 Advance System
Service Center
Key Performance Indicators
 Warehouse Management
Audit and Internal Control
Job Cost
 


Fixed Asset Management

 

 • สามารถกำหนดประเภทสินทรัพย์ได้ตามต้องการ
 • สามารถกำหนดรายละเอียดผู้ขาย ที่อยู่ และโทรศัพท์ เพื่อ    สะดวกในการติดต่อภายหลัง
 • สามารถกำหนดแผนกที่ใช้สินทรัพย์ได้   ทำให้ทราบว่าสินทรัพย์เป็นของแผนกใด
 • สามารถกำหนดสถานที่ตั้งสินทรัพย์ได้  ทำให้ทราบว่าสินทรัพย์ตั้งอยู่ที่ใด
 • สามารถกำหนดรุ่นสินทรัพย์ได้
 • สามารถกำหนดยี่ห้อสินทรัพย์ได้
 • สามารถกำหนดพนักงานผู้รับผิดชอบต่อสินทรัพย์ได้
 • สามารถบันทึกประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ได้โดยละเอียด   เช่น   ชื่อสินทรัพย์อะไร? ประเภทสินทรัพย์?  เป็นของแผนกอะไร? ตั้งอยู่ที่ไหน?  ซื้อมาเมื่อ ไหร่?  ซื้อจากใคร?  วันเดือนปีที่ซื้อ หรือได้มา?  ราคาเท่าไหร่?  บริษัทที่รับประกัน อายุประกัน เบี้ยประกัน วันสิ้นสุดประกัน ฯลฯ
 • สามารถบันทึกการขายสินทรัพย์ได้ เพื่อทำให้ทราบว่ามีกำไรและขาดทุนเท่าใดจากการขายสินทรัพย์
 • สามารถบันทึกรายละเอียดการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ได้ เพื่อเป็นการเก็บประวัติสินทรัพย์
 • สามารถบันทึกรายละเอียดสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างได้   ทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรายจ่ายที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินนั้นๆ โดยละเอียด
 • สามารถบันทึกการโอนย้ายสินทรัพย์ระหว่างแผนก
 • สามารถบันทึกรายการตรวจนับสินทรัพย์
 • สามารถบันทึกรูปภาพของสินทรัพย์แต่ละตัวได้


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี