โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  ERP Enterprise-Service Center

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


     ERP Enterprise  | พลิกโฉมซอฟท์แวร์ระบบบัญชีไทย ครอบคลุมทั้ง Accounting Management และ Financial Management คุณสมบัติทั่วไป
 Enterprise Manager
 Account Payable
 Accounts Receivable
 Budget Control
 Cheque And Bank
 Financial Management
 General Ledger
 Inventory Control System
 Petty Cash System
 Purchase Order
 Sale Order System
 Value Add Tax
Transportation Management
 Company Manager
 Fixed Asset Management
Consignment System
Multicurrency System
Letter of Credit
Customer Relationship Management(CRM)
 Company Module
 Advance System
Service Center
Key Performance Indicators
 Warehouse Management
Audit and Internal Control
Job Cost
 


Service Center

 

Service Center Management เป็นโปรแกรมระบบบริหารงานศูนย์บริการที่บริษัทโปรซอฟท์ พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับธุรกิจ บริการต่าง ๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการต่าง ๆ โดยครอบคลุมระบบงานทั้งหมดของศูนย์บริการไว้อย่างครบถ้วน สามารถรองรับศูนย์บริการได้ทุกประเภท

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ ServiceCenterManagement 

 • ลูกค้าประทับใจในการบริการที่มีประสิทธิภาพ                                                                           
 • ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ฉับไว
 • มีความมั่นใจในคุณภาพทั้งสินค้า และบริการต่าง ๆ จากบริษัท
 • บริษัทมีภาพพจน์ที่ดีขึ้น
 • บริษัทมีกำไรมากขึ้น จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
 • การติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทมีความสะดวก รวดเร็ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้เป็นอย่างดี

  ระบบคลังอะไหล่ (Spareparts)

 • สามารถกำหนดคลังอะไหล่ได้ไม่จำกัด
 • สามารถกำหนดรหัสอะไหล่ (Parts Number) ได้ไม่จำกัด  สามารถกำหนดปริมาณสินค้าต่ำสุดในคลังได้ เมื่อใดที่สินค้ามีน้อยกว่าจุดต่ำสุด ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าเข้าสต็อกได้ทันที
 • สามารถกำหนดปริมาณสินค้าสูงสุดในคลังได้ ท่านไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าไว้มากเกินความจำเป็น
 • สามารถกำหนดปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสมได้
 • สามารถบันทึกรายการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าได้

  ระบบสัญญาบริการและการบริการ

 • สามารถบันทึกข้อมูลสัญญาการบริการที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างละเอียด

  ระบบงานซ่อม

 • สามารถบันทึกใบรับแจ้งซ่อมโดยละเอียด
 • สามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้านี้อยู่ในการรับประกันหรือไม่
 • สามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้านี้ได้ทำสัญญาการบริการไว้หรือไม่
 • สามารถตรวจสอบและค้นหาข้อมูลประวัติการซ่อม
 • สามารถตรวจสอบสถานะใบรับแจ้งซ่อมได้ว่า ได้นำไปทำรายการซ่อมแล้วหรือยัง
 • สามารถบันทึกรายการซ่อมแซมสินค้าโดยละเอียด
 • สามารถทราบจำนวนเงินแต่ละ JOB งานได้


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี