โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  ERP Enterprise-Transportation Management

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


     ERP Enterprise  | พลิกโฉมซอฟท์แวร์ระบบบัญชีไทย ครอบคลุมทั้ง Accounting Management และ Financial Management คุณสมบัติทั่วไป
 Enterprise Manager
 Account Payable
 Accounts Receivable
 Budget Control
 Cheque And Bank
 Financial Management
 General Ledger
 Inventory Control System
 Petty Cash System
 Purchase Order
 Sale Order System
 Value Add Tax
Transportation Management
 Company Manager
 Fixed Asset Management
Consignment System
Multicurrency System
Letter of Credit
Customer Relationship Management(CRM)
 Company Module
 Advance System
Service Center
Key Performance Indicators
 Warehouse Management
Audit and Internal Control
Job Cost
 


Transportation Management

 

 • สามารถเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ User สามารถบันทึกข้อมูลเองได้ เช่น รายละเอียดรถ, ประเภทรถ, ต้นทาง-ปลายทาง, บริษัท
 • สามารถขยายการทำงานของระบบให้ครอบคลุมถึงการรับจ้างขนส่งประกันภัย ฯลฯ
  การขนส่งสามารถกำหนดเส้นทางเป็นแบบขนส่งตามเส้นทางขนส่งและแบบขนส่งตามจุด
 • สามารถช่วยในเรื่องการจัดการนำของขึ้นรถ โดยการคำนวณ ตาม Dimension ของหีบห่อสินค้า
 • สามารถกำหนดเที่ยวการขนส่งได้ ว่า ในแต่ละวันจะมีการขนส่งสินค้าไปที่ใดบ้าง และขนส่งเป็นจำนวนเท่าไร และกำหนดระยะเวลาการขนส่งล่วงหน้า เพื่อใช้กำหนดเที่ยวการขนส่งล่วงหน้าได้
 • สามารถเชื่อมโยงกับระบบ Service Center Management ในเรื่องการส่งรถซ่อมบำรุง หรือส่งซ่อม
 • สามารถคำนวณต้นทุนของรถแต่ละคัน ตาม
  - ระยะการเดินทาง
  - อัตราการใช้น้ำมัน กิโลเมตร - ระยะการเดินทาง
  - อัตราการใช้น้ำมัน กิโลเมตร ต่อ ลิตร
 • ค่าใช้จ่ายตามกฏหมาย ได้แก่ การต่อทะเบียน , การทำประกันภัย, การทำ พ.ร.บ. - ระยะการเดินทางอัตราการใช้น้ำมัน กิโลเมตร ต่อ ลิตร
 • ค่าใช้จ่ายตามกฏหมาย ได้แก่ การต่อทะเบียน , การทำประกันภัย, การทำ พ.ร.บ.ต่อ ลิตร
   


 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี