โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Crystal FORMULA

Profile l คุณสมบัติ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


(หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของทางบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ Formula โดยตรง)

ผู้นำผู้ผลิตซอฟท์แวร์ระบบบัญชี และการบริหารที่มี Market Share มากที่สุดในประเทศ ทำงานบน
ระบบปฏิบัติการ Native Windows และติดตั้งซอฟท์แวร์ให้กับบริษัทชั้นนำไปแล้วมากมาย ทั้งรุ่นStand Alone, LAN, Client /Server ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่มีความสามารถสูง กล้าเปรียบเทียบกับซอฟท์แวร์ต่างประเทศคือ FORMULA FINANCIAL MANAGEMENT ซึ่งมีศักยภาพสูงเหมาะสมทั้งธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ของคนไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นระบบบัญชี ที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักบัญชี อย่างแท้จริง ถูกต้องตามหลักภาษีและสรรพากรไทย มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งาน ใช้งานง่าย และใช้งานได้จริง ยากที่ซอฟท์แวร์ภายใน หรือต่างประเทศที่ระดับราคาใดๆ จะเทียบได้ นอกจากนี้เพื่อตอกย้ำความสำเร็จ ให้มากยิ่งขึ้นกับทุก ๆ ธุรกิจ FORMULA ยังรองรับธุรกิจ E-Commerce, E-Industry,Supply Chain ซึ่งสามารถเชื่อมโยง เครือข่ายเข้าด้วยกัน ได้จากทั่วทุกมุมโลก ให้ง่ายต่อการบริหาร อีกทั้งสามารถ ขยาย Solution ให้รองรับการใช้งานในองค์กร ด้วยระบบ Call Center และระบบ CRM ได้ เป็นการ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้า ส่งผลให้มีกำไรมากขึ้น ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเป้าหมาย และยัง สามารถบริหารเวลาได้อย่างสะดวกรวดเร็วฉับไว

สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Enterprise)

FORMULA ยังพร้อมที่ต่อขยายไปยังรุ่นที่ทำงานด้วยเทคโนโลยี Client/Serverและ Web-base ซึ่งมีความ สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรให้เข้าในระบบเดียวกัน ทำให้มีสภาพ คล่องตัวสูงในองค์กร นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานแบบ WAP ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อความรวดเร็ว ฉับไวในงานบริการ การเพิ่มยอดขาย และทำให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย FORMULA สามารถใช้งานกับ ระบบปฏิบัติการ windows 2000 และ LINUX ซึ่ง LINUX เป็นระบบปฏิบัติการแบบ Open Source ที่กำลังได้รับการยอมรับ แพร่หลายไปทั่วโลก ด้วยงบประมาณการลงทุนด้าน Hardware และ Database ที่ต่ำกว่า 5-10 เท่า เมื่อเทียบ กับการลงทุนระบบ Client/Server ในอดีตที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ Proprietary OS ของ Hardware Vendor ค่ายต่างๆ การทำงานบนระบบปฏิบัติการ LINUX สามารถรองรับปริมาณงานที่ขนาดเท่าๆ กัน ด้วยเครื่อง PC Intel base platform สามารถ รองรับปริมาณงานได้มากกว่า 1 ล้าน Transactions ซึ่งเหมาะ สำหรับองค์กรที่มีความซับซ้อน ของโครงสร้างการบริหารงาน และมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ แบบไทย ๆ แต่ได้มาตรฐานสากล

FORMULA ได้รับการออกแบบตามหลัก Software Engineering โดยผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษามาโดยตรงและออกแบบฐานข้อมูล ตามหลัก E-R Model (James Martin) และ Relational Model (CJ.DATE) จึงมีโครงสร้างที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ดูแลบำรุงรักษาง่าย ระบบชัดเจน ลดขั้นตอนการทำงาน ถูกต้องตามหลักการบัญชี และภาษีอากร นอกจากนั้นยังสามารถ Implement ง่าย ใช้งานง่าย ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้าน IT

การรับ Customize และ Modify เพิ่มเติมโดยทีมงานของผู้ผลิตเอง จึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และองค์กรเอกชนมากมาย ส่วนลูกค้าที่ซื้อบริการบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ Maintenance Agreement (MA) จากบริษัทฯ ก็จะมีการ บริการที่เน้นเฉพาะเจาะจง นอกเหนือ จากบริการพื้นฐาน และจากการสำรวจความพอใจของลูกค้า ปรากฏว่าลูกค้าที่ซื้อบริการบำรุงรักษาซอพท์แวร์ (MA) มีความพึงพอใจสูงถึงสูงมาก

ปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมระบบต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับระบบงานธุรกิจหลัก คือ ระบบบริหาร การผลิต เพื่อมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำการผลิตซอฟท์แวร์ด้านธุรกิจของไทย ที่มีคุณภาพ และทดแทนซอฟท์แวร์ ต่างประเทศที่มีราคาแพงแต่กลับใช้งานยุ่งยาก หรือไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งบริษัทได้นำเทคโนโลยีด้าน Internet มาผนวกกับซอฟท์แวร์ FORMULA เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถทำธุรกรรมอิเลคทรอนิคส์ ในธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างแท้จริง


 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี