โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Crystal FORMULA

Profile l คุณสมบัติ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


FORMULA SO
 

          ระบบข่าย FORMULA SO เป็นระบบที่รองรับรูปแบบการขายทีมีความหลากหลายรองรับเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบยืมสินค้า ใบส่งของ ใบกำกับภาษี บิลเงินสด เป็นต้น

         FORMULA SO เป็นโปรแกรมรองรับการขายที่มีความยืดหยุ่น (Flexbility) สูงมาก เช่น สามารถขายสินค้าได้ก่อน โดยไม ่ต้องรอยอดสต็อคยกมา ทำให้สามารถเริ่มใช้ระบบได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องมียอดยกมา แต่เมื่อทราบยอดยกมา ในภายหลังก็สามารถนำมาใส่ในระบบ แล้วระบบจะทำการปรับยอดให้ถูกต้องได้เองโดยอัตโนมัติ

        ทั้งในใบเสนอราคา และใบสั่งขาย สามารถระบุส่วนลดได้ทั้งตัวเงินและเปอร์เซ็นต์ได้หลายๆ ชั้นทั้งในแต่ละ items ของ สินค้า และส่วนลดที่ท้ายบิลทั้งใบ สามารถเซ็ตรูปแบบการขายโดยไม่ต้องผ่านการสั่งซื้อจากลูกค้า ระบบมีการเช็ควงเงิน เครดิตการขายหากลูกค้าเกินวงเงินเครดิตที่ได้รับอนุมัติไว้ ระบบจะไม่สามารถออกใบสั่งขายได้ ต้องรอการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ และสามารถระบุสิทธิการขายหรือผู้อนุมิติการขายได้ ระบบรองรับการทยอยส่งสินค้าให้ลูกค้าในแบบ Partial Shipment ได้ซึ่งสามารถพิมพ์รายงานตรวจสอบสินค้าค้างส่งๆได้

      รองรับการขายทั้งเป็น LOT, Serial Number, ชุดสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ ได้ เช่นการเซ็ตช่วงโปรโมชั่นการมีของแถมต่าง ๆ รองรับสกุลเงินต่างประเทศได้ไม่จำกัดสกุลเงิน, รองรับหน่วยนับคู่ขนานได้ เช่น ขายเหล็กเป็นกิโลกรัม แต่เช็ค Stock เป็นเส้น เป็นแผ่น เป็นต้น

      มี Report ตรวจสอบและวิเคราะห์การขายที่หลากหลาย เพื่อผู้บริหาร เช่น รายงานที่เกี่ยวข้องกับค่า Commision ของพนักงานขาย รายงานสรุปยอดขาย-ต้นทุน-กำไรของสินค้า รายงานการขายแยกตามกลุ่มสินค้า กลุ่มลูกค้าและเขตการขายได้


 

FORMULA Super GL ระบบบัญชี

FORMULA AR ระบบลูกหนี้
FORMULA AP ระบบเจ้าหนี้
FORMULA PO ระบบจัดซื้อ
FORMULA SO ระบบงานขาย
FORMULA IC ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
FORMULA FA ระบบสินทรัพย์ถาวร
FORMULA CQ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร

FORMULA Budget
FORMULA VAT
FORMULA Multi-Currency  
FORMULA Costing
FORMULA Consolidate
FORMULA Security
FORMULA Data Maintanable
FORMULA Management Information System
FORMULA Financial Analysis System
FORMULA Manufacturing

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี