โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  HR-Pro

Profile l คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


เงื่อนไขการบริการ

 

1.    Training การใช้โปรแกรม ณ สถานที่ทำงานของลูกค้า ไม่จำกัดจำนวนคน

2.    ติดตั้งโปรแกรมฟรีพร้อมคู่มือการใช้งาน และแผ่น CD ต้นฉบับ 1 ชุด และติดตั้งไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง

3.    ทำการ Upgrade โปรแกรมให้ฟรีเป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากโปรแกรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4.    ตอบปัญหาและให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และ Internet ตลอดการใช้งาน

5.    อบรมที่ศูนย์อบรมโปรซอฟท์ฟรี 1 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

6.    บริการหลังการขายที่ศูนย์โปรซอฟท์ ฟรี

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี