โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  โปรแกรมบัญชี POS-Pro : โปรแกรมขายหน้าร้าน

คุณสมบัติ l การบริการ l ราคา l ติดต่อ-สอบถาม


โปรแกรมบัญชี POS (Point of sale) : โปรแกรม ระบบบัญชี POS (โปรแกรมขายหน้าร้าน) POS-Pro  : โปรแกรม ระบบขายหน้าร้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายสินค้าหน้าร้าน

    
คุณสมบัติ ระบบบัญชี
Point of Sales

 • สามารถบันทึกขายหน้าร้านโดยใช้ Barcode ได้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน
 • รองรับการขายสินค้าทั้งประเภทมี VAT และได้รับการยกเว้นโปรแกรมจะแยกในใบกำกับภาษีอย่างย่อให้
 • สามารถกำหนดราคาสินค้าต่อกลุ่มลูกค้าปกติ หรือสมาชิก ได้ตามต้องการ  Price List
  รวมทั้งส่วนลดพิเศษที่มีให้กับลูกค้า หรือสมาชิกได้เป็นจำนวนเงินบาทและเป็นเปอร์เซ็นต์
 • สามารถขายสินค้าราคาพิเศษภายในวันที่และช่วงเวลาที่กำหนด เช่น จัด Promotion หรือ นาทีทอง
 • รองรับการรับชำระทั้งเงินสด บัตรเครดิต คูปอง ได้ในบิลใบเดียวกัน
 • สามารถพักบิล หรือยกเลิกบิลที่พักไว้ เพื่อบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่จำกัดจำนวนบิล
 • สามารถปรับกำหนดวิธีปัดเศษสตางค์ได้เองตามต้องการ
 • รองรับการขายสินค้าเป็นชุด ( Pack )
 • กำหนดหมวด ยี่ห้อ รหัสสินค้า รหัส Barcode ได้เองตามต้องการ
 • สามารถรับคืนสินค้า ปรับปรุงและตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือได้ทุกเวลา
 • ทำการขายกับลูกค้าได้ทั้งลูกค้ามี่มีประวัติและไม่มีประวัติ
 • ระบุชื่อลูกค้าโดยรหัสของลูกค้าได้ (เหมือนเบอร์สมาชิกของสหกรณ์)
 • เก็บประวัติลูกค้าประจำ หรือสมาชิกได้ไม่จำกัด (Member)
 • คำนวณราคารวมและเงินทอนได้อัตโนมัติ
 • รหัสแคชเชียร์ หมายเลขเครื่องของจุดขายแต่ละจุดได้
 • ตั้งรหัสผ่านของแคชเชียร์และผู้ใช้งานแต่ละคนได้
 • พร้อมด้วยระบบสำรองข้อมูล BACKUP DATA และ ระบบ EMERGENCY เมื่อเวลาฉุกเฉินสามารถบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
 • สามารถตั้งข้อความในใบกำกับภาษีอย่างย่อในส่วนของหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
  และตั้งข้อความหัวกระดาษของใบกำกับภาษีอย่างเต็มรูปแบบได้
 • ระบบพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ หรือแบบเต็มรูปลงบนฟอร์มใบกำกับภาษี
  ได้ทุกเครื่องพิมพ์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
 • ระบบพิมพ์ BARCODE ได้จากโปรแกรม หรือ เชื่อมโยงกับเครื่องพิมพ์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
 • พร้อมด้วยรายงานระบบบริหารงานหน้าร้าน ต่างๆ ได้แก่
  รายงานการขายประจำวัน / เดือน / ปี
  รายงานยอดขายตามลูกค้า
  รายงานการขายสะสมเรียงตามสมาชิก
  รายงานสรุปยอดขาย รายวัน / เดือน / ปี
  สามารถเรียกดูย้อนหลังได้ตลอดเวลา
 • รายงานวิเคราะห์การขายและควบคุมสต็อคสินค้า (หน้าร้าน)
  รายงานยอดขายตามสินค้า (ตามหมวด,ยี่ห้อสินค้า)
  รายงานการจัดลำดับสินค้า (จำนวน-ยอดขาย)
  รายงานสินค้าที่ไม่มียอดขาย
  รายงานสินค้าคงเหลือ สูง-ต่ำ กว่าระดับที่กำหนด
  รายงานการรับคืน ปรับปรุง และแสดงยอดสินค้าคงเหลือ
 • รายงานการตรวจสอบการทำงานต่าง ๆ
  รายงานการรับเงิน ทอนเงิน พร้อมเวลาเปิด-ปิดลิ้นชัก

  รายงานการนำเงินเข้า-ออก ลิ้นชัก ระหว่างวันหรือ เปิด-ปิดร้าน
  รางานการ Log-in เข้าทำการขายหน้าร้านแต่ละแคชเชียร์
  รายงานประสิทธิภาพแคชเชียร์ จำนวนบิลและรายการสินค้า
  รายงานการยกเลิกสินค้า ยกเลิกบิลของแคชเชียร์
  รายงานบัตรเครดิตตามแคชเชียร์
  รายงานยอดขายตามประเภทการรับเงิน (เงินสด,บัตรเครดิต,คูปอง)

 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี