โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  Crystal FORMULA โปรแกรมบัญชี FORMULA

About Us l Services l Products l จุดเด่นโปรแกรม


โปรแกรมบริหารจุดขายหน้าร้าน Smile POS

เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้การทำงานระหว่างจุดขายหน้าร้าน เช่นตามห้างฯ หรือ สาขา กับสำนักงานใหญ่สะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถต่อใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์ตลอดเวลา(online) และแบบออฟไลน์ (offline) โดยมีระบบบริหารสาขาในการขอเบิกสินค้า ตรวจรับสินค้า และส่งมอบสินค้าระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ได้ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบสต็อกสาขาได้

ฟังก์ชั่นการใช้งานสามารถรองรับการยิงบาร์โค้ดและการค้นหาสินค้าแบบรายตัว สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ควบคุม Serial Number,ระบบสมาชิก ,โปรโมชั่นต่างๆ มีระบบตรวจรับสินค้ารอเคลม ค้นหาระยะประกันของสินค้า เป็นต้น

นอกจากฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรมทั่วไปแล้วเรายังเพิ่มความสามารถในการควบคุมภายในต่างๆ เช่นการกำหนดยอดเงิน การล็อกอินตามกะ การตรวจสอบยอดเงินในเกะแบบออนไลน์ เป็นต้น

โดยระบบทั้งหมดเชื่อมต่อกับเป็นหนึ่งเดียวกับโปรแกรมบัญชี Smile Account Charming แบบทันที


คุณสมบัติ :

1.ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้
2.นำใบกำกับภาษีอย่างย่อมาออกอย่างเต็มได้
3.มีระบบสมาชิกสะสมแต้มและให้รางวัลสมาชิกได้
4.นำใบกำกับภาษีอย่างย่อมาออกอย่างเต็มได้
5.รองรับบาร์โค้ด
6.รองรับสินค้า Serial Number เช่น มือถือ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
7.มีระบบโปรโมชั่นหลายวิธี
8.รองรับลิ้นชักเก็บเงิน
9.รองรับเครื่องพิมพ์ Slip แบบ TMU
10.สรุปยอดขายเพื่อโอนเข้าสูระบบบัญชีแยกประเภทได้
11.มีระบบสอบถามราคาระหว่างขายได้
12.มีระบบพักเอกสารระหว่างขายได้
13.มีระบบยกเลิกการขายได้
14.มีระบบปัดทศนิยม เช่น มากกว่า 0.0 แต่น้อยกว่า 0.25 ให้ปัดเป็น 0.25, มากกว่า 0.25 แต่น้อยกว่า 0.5 ให้ปัดเป็น 0.5 , มากกว่า 0.5 แต่น้อกว่า 0.75 ให้ปัดเป็น 0.75,มากกว่า 0.75 ให้ปัดเป็น 1 เป็นต้น

ในกรณีที่เป็นสาขาตามห้าง เช่นร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ อื่นๆ
สามารถทำงานได้ทั้งแบบ Online และ โอนข้อมูลสิ้นวัน
โดยการโอนข้อมูลสิ้นวัน มีระบบดังนี้
ตอนเช้าพนักงานกดเพียงปุ่มเดียว เพื่อดึงข้อมูลการโอนสินค้า,ข่าวสารต่างๆ,สต็อกคงเหลือของแต่ละสาขา จากสำนักงานใหญ่
สิ้นวันกดเพียงปุ่มเดียว เพื่อโอนข้อมูลการขาย และรายการโอนสินค้า กลับเข้าสำนักงานใหญ่ระบบบัญชี ของ โปรแกรม Smile Account Charming

Smile Account Charming
Smile Business Intelligence
Smile POS
Smile HR&Payroll
Smile JOB
Smile Service Center
Smile BOSS
Smile CRM
 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี