โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  WinSpeed-Company Manager

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


  คุณสมบัติทั่วไป / จุดเด่น
  Accounts Payable
  Accounts Receivable
  Advance System
  Budget Control
  Campaign Module
  Cheque and Bank
  Company Manager
  Customer Relationship Management
  Financial Management
  General Ledger
  Inventory Control
  Letter of Credit
  Messenger Management
  Petty Cash
  Purchase Order
  Sale Order
 
Value Added Tax
  Warehouse Management


     Company Manager

เป็นระบบที่ตรวจสอบการทำงาน โดยจะเก็บประวัติการทำงานทั้งหมดของ User ในโปรแกรม ซึ่งกรณีที่พบข้อผิดพลาดต่างๆ เป็น โปรแกรมบัญชี ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้กระทำ กระทำเมื่อไร นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำข้อมูลช่วยเตือน โดยกำหนดข้อความ รวมถึงวันที่เตือนไว้ล่วงหน้าได้ และยังกำหนดสิทธิ์การใช้งานของ User เป็นรายบุคคล หรือเป็นรายกลุ่มได้อีกด้วย
 

 • ระบบ Audit Trail Report ในการตรวจเช็ค Activity ของแต่ละ User ในการทำแต่ละ Transaction เช่น Insert,Update, Delete, Edit
 • มีระบบ Event ในการตรวจเช็คเหตุการณ์ในแต่ละวันว่ามีการทำรายการอะไรบ้างในระบบในหน้าจอเดียว สะดวกสำหรับผู้บริหารในการตรวจสอบ Transaction นอกจากนี้ยังสามารถ Drill Down ไปดูรายละเอียดที่หน้าจอบันทึกได้
 • มีระบบ To Do List เพื่อบันทึกแผนการที่จะต้องทำในแต่ละวัน และเพื่อวางแผนในอนาคตด้วย เมื่อถึงกำหนดเวลาโปรแกรมจะทำการ  Alert User เมื่อ Log in เข้ามาใช้งานโปรแกรม
 • สามารถกำหนดรูปแบบฟอร์มที่จะใช้ในแต่ละเอกสารได้เองโดยไม่จำกัด เช่น ฟอร์มใบเสนอของแต่ละแผนก
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งาน  (Autorize) เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Password)
 • สามารถจัดกลุ่มผู้ใช้งานและการเข้าถึงเมนู,หน้าต่าง,Permission ในการทำงาน เช่น เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, ซ่อน Column ของเอกสาร โดยการกำหนดเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้
  มี Option Not Set เพื่อการกำหนด Permission เริ่มแรกทำได้ง่ายขึ้น
  เมื่อกำหนด Password เรียบร้อยแล้ว User จะเห็นเฉพาะระบบที่ตัวเองทำงานเท่านั้น
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงการทำงานในแต่ละสาขาได้ โดยกำหนดเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้
 • กำหนดการ Approve เอกสารว่า User คนใดสามารถเห็นรายการเอกสารที่อนุมัติแล้วหรือยังไม่อนุมัติ
 • สามารถเปลี่ยน Password เพื่อสลับ User การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม

    

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี