โปรแกรมบัญชีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 

  GOOGLE SEARCH

     โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     Accoffice
     WinSpeed
     CSmile
     ERP-Enterprise
     MyAccount
     CD-Organizer
     BusinessPlus-Payroll&Other
     STAR-ACC
     HR-Pro&Payroll
     POS-Pro
     CRM
     SCM
     JobCost
     KM
     ส่ง Fax ฟรี
     LINK
     กรมสรรพากร
     กระทรวงพาณิชย์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     สำนักงานประกันสังคม
     กระทรวงแรงงาน
     กรมสรรพสามิต
     SME Bank
     กระทรวง

 


  PROSOFT-WinSpeed

Profile l คุณสมบัติ l ราคา l การบริการ l Download l ติดต่อ-สอบถาม


(หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของทางบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ WinSpeed โดยตรง)

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้าน Information Technology ธุรกิจที่ประกอบคือการพัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ระบบบัญชี ของฝ่ายบัญชี รูปแบบการให้บริการของโปรซอฟท์มีดังต่อไปนี้

พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed

ซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed เป็นซอฟท์แวร์ที่พัฒนาบน Windows 2000 ที่มีความถูกต้องรวดเร็ว ฉับไว โดยใช้เทคโนโลยีสูงสุดบน Database ที่ดีสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าที่ต้องการซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ หรือลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนซอฟท์แวร์ที่ทำงานบน DOS มาเป็นซอฟท์แวร์ที่ทำงานบน Windows และลูกค้าที่ต้องการบริการที่ดีจากผู้จำหน่ายซอฟท์แวร์

ทันสมัย - จริงใจ - บริการอย่างมืออาชีพ

เป้าหมายการพัฒนาองค์กรของบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด คือความทันสมัย ความจริงใจและมีการบริการอย่างมืออาชีพ ผู้บริหารและทีมงานของโปรซอฟท์ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวต่อไปนี้

เทคโนโลยีต้องทันสมัย

การปรับตัวในเรื่องเทคโนโลยีทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ฉับไวช่วยให้การบริการแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ลงตัวกับระบบของลูกค้าสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทุกวันอะไร ๆ ก็หนีไม่พ้นเทคโนโลยีแห่งยุคคอมพิวเตอร์ ซึ่งพร้อมจะเป็นเขี้ยวเล็บให้กับผู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันเหตุการณ์และเป็นตัวแปรแห่งความพ่ายแพ้ในเกมธุรกิจ หากองค์กรใดมองข้ามการพัฒนาเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามขีดความสามารถ ของเทคโนโลยีแห่งอนาคต

ความจริงใจ นอกจากเป็นคนทันสมัยแล้วที่จะเป็นตัวนำร่องไปสู่การปรับตัวได้ทันเหตุการณ์แล้วหัวใจของผู้บริหารที่จะสามารถชี้นำผู้ใต้บังคับบัญชาและสนองความต้องการของลูกค้าได้ ต้องมีความจริงใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้กับพนักงานของโปรซอฟท์ทุกคน ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาซอฟท์แวร์ให้ได้คุณภาพและมาตราฐาน การนำเสนอสินค้าต้องนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าจะได้ประโยชน์สูงสุดการบริการลูกค้าต้องบริการด้วยความจริงใจ

บริการอย่างมืออาชีพ

ผู้บริหารและทีมงานโปรซอฟท์ได้ตระหนักถึงคำว่า "มืออาชีพ" เป็นอย่างมาก ใคร ๆก็พูดได้ว่า "มืออาชีพ " แต่จะเป็นได้หรือไม่ได้ไม่ใช่อยู่ที่คำพูด แต่อยู่ที่การปฏิบัติมากกว่า

มุ่งมั่น อดทน ต่อสู้กับอุปสรรค

กว่าจะได้เป็นโปรซอฟท์ในวันนี้ ทีมงานทุกคนได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ลงไปในผลิตภัณฑ์อย่างมาก เราได้ผ่านปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย ณ วันนี้เรายืนอยู่ได้อย่างมั่นคง ก็เพราะทีมงานของเราทุกคนไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรค เราจะประสานความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าของเราต่อ ๆ ไป ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ที่ไหนมีวิกฤติที่นั่นมีโอกาส โอกาสของพวกเรามาถึงแล้ว เราจะรักษาโอกาสที่ดีนี้ไว้ต่อไป

ทีมงานแห่งอนาคต

สิ่งที่เราโปรซอฟท์ภูมิใจเสมอคือ เรามีทีมงานที่ดี มีคุณภาพ เราทำงานเป็นทีม ทุกๆ คนในองค์กรมีความสำคัญเหมือนกัน เราพร้อมเติบโตก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน ทุกคนประสานแรงกาย แรงใจเพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์ ให้เป็นซอฟท์แวร์อันดับหนึ่งให้ได้ เรามีสปิริตของทีมงานสูงมากทุก ๆ คนเอื้ออาทรที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อลูกค้า ลุกค้าได้รับการต้อนรับจากเราด้วยความอบอุ่นเราจะยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีนี้สืบไป

ที่สุดของโปร์ซอฟท์คือลูกค้า

ลูกค้าคือผู้ที่ให้โอกาสโปรซอฟท์ในการบริการ เราจะไม่ยอมปล่อยโอกาสที่ดีนี้ออกไป ลูกค้าไม่เคยพึ่งเรา หากแต่เราต่างหากที่ต้องพึ่งลูกค้า Requirement ต่าง ๆ ที่ลูกค้ามีให้เรา เราจะนำไปปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเร็ว

คิดใหม่พัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่ออนาคตของลูกค้า

จากระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าโปรซอฟท์ไม่เคยหยุดนิ่ง เราได้มีการพัฒนาซอฟท์แวร์VERSION ใหม่ ๆ ให้ลูกค้าได้ใช้ของดีมีคุณภาพอยู่เสมอ ความต้องการของลูกค้าไม่เคยหยุดนิ่ง เราโปรซอฟท์ก็ไม่เคยหยุดนิ่งเช่นกัน ขณะนี้ทางบริษัทกำลังออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อีกเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ในธุรกิจเราได้ทำการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อลูกค้าของเราเสมอ เมื่อลูกค้าเลือกเราเราได้เลือกเทคโนโลยีที่ดีมีคุณภาพเพื่อรองรับการทำงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้กับลูกค้าของเราแล้ว

ยืนอยู่เคียงข้างลูกค้าต่อไป

เรามีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ลูกค้าเลือกใช้ซอฟท์แวร์ของเราโปรซอฟท์เพราะคุณภาพและบริการที่ดีที่ลูกค้าจะได้รับ เราขอให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะพัฒนาซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด พร้อมเสนอ การบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าประทับใจ เราขอเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจของท่าน เราจะเป็นฝ่ายไอทีให้ ท่าน หากท่านมีปัญหาเราพร้อมจะช่วยท่านในการแก้ปัญหาตลอดไป

Win Win Win

Win ที่ 1 หมายถึง ลูกค้าลูกค้าโปรซอฟท์จะต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการใช้ซอฟท์แวร์ของโปรซอฟท์ ทั้ง คุณภาพซอฟท์แวร์ และคุณภาพของบริการ ในราคาที่ยุติธรรม

Win ที่ 2 หมายถึงพนักงาน องค์กรจะเจริญเติบโตได้ก็ด้วยการอาศัยพนักงานที่ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ทำงานให้กับองค์กร ฉะนั้นพนักงานของบริษัทจะต้องมีความมั่นคง มีความเจริญในตำแหน่งหน้าที่ตลอดไป

Win ที่ 3 หมายถึง ผู้ถือหุ้น องค์กรคงก่อตั้งไม่ได้ถ้าปราศจากผู้ถือหุ้น พนักงานของโปรซอฟท์ก็คือผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มหนึ่ง เรายึดมั่นในนโยบายคุณภาพที่ว่า จะพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้ได้มากที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้ถือหุ้น

ทุกคนคือเจ้าของโปรซอฟท์

จากที่พนักงานแต่ละคนทุ่มเทแรงกาย แรงใจให้กับบริษัท มาด้วยดีตลอด ทำให้ผู้บริหารตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องการอยู่ร่วมกันของทีมงาน จึงได้มีมติที่ประชุมเพื่อกระจายหุ้นให้กับพนักงานที่มีความจงรักภักดี ต่อบริษัท มีความสามารถที่จะนำพาบริษัทไปสู่จุดหมายอันสูงสุดให้ได้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ ในแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของในธุรกิจของตัวเอง เพื่อสร้างสามัญสำนึกที่ดีต่อองค์กร

ชีวิตและจิตใจคือคุณภาพของซอฟท์แวร์

ลูกค้าประมาณ 80 % ของเราเคยใช้ซอฟท์แวร์ระบบบัญชีจากที่อื่นมาก่อน เราเคยถามว่าเหตุผลใดที่ลูกค้าต้องเปลี่ยนโปรแกรมคำตอบที่ได้รับคือ ส่วนใหญ่มาจากโปรแกรมที่ใช้อยู่ไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของเขาได้ บางครั้งมีปัญหาในเรื่องการบริการ ใช้แล้วเกิดปัญหาและไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้ขาย จากเหตุผลต่างๆหลายๆเหตุผลทำให้โปรซอฟท์ได้ กำหนดนโยบายคุณภาพของซอฟท์แวร์ไว้สูงมากทีมโปรซอฟท์ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพเป็นสำคัญทั้งคุณภาพของตัวโปรแกรมและคุณภาพของการบริการและได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจของทีมงานทุกๆคนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่พอใจของลูกค้า เราจะพัฒนาสิ่งที่มีค่าสู่สังคมไทยต่อไปเพื่อวันนี้และอนาคต

พัฒนาคนคือหนทางสู่การพัฒนางาน

โปรซอฟท์มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน พนักงานของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มเปี่ยม มีการอบรมสัมมนาพนักงานอยู่ตลอดเวลาส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ มีการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้กับพนักงานเป็นประจำพนักงานของบริษัทสามารถทำงานทดแทนกันได้เพราะเรามองว่าองค์กร จะเจริญเติบโตได้ย่อมมาจากพนักงานที่มีคุณภาพและขณะเดียวกันบริษัทได้นำการบริหารงาน คุณภาพทั่วทั้งองค์กร(TQM)มาใช้

ซิลิกอนวัลเลย์แห่งเมืองไทย

ด้วยความมุ่งมั่นอย่างยิ่งใหญ่ของเราชาวโปรซอฟท์ สังคมและประเทศชาติจะเจริญได้ก็ด้วยการอาศัยเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ อเมริกามี "ซิลิกอน วัลเลย์" เป็นแหล่งผลิตเทคโนโลยีออกจำหน่ายทั่วโลก ที่อินเดียมี "บังกาลอร์" เป็นแหล่งผลิตซอฟท์แวร์เพื่อป้อนตลาดโลก เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยมีความสามารถไม่ได้แพ้ชาวต่างชาติเราเชื่อว่า คนไทยสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ ความฝันอันยิ่งใหญ่ของเราคือ เราต้องการให้ย่าน "รามคำแหง" เป็นแหล่งบ่มเพาะโปรแกรมเมอร์ที่ดี มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับ ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจที่จะตามมาเราอาจจะได้เห็นสักวันหนึ่งว่าโปรซอฟท์เป็นส่วน หนึ่งที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศโดยการส่งออกซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือ การลดการนำเข้าซอฟท์แวร์จากต่างประเทศ วันนี้เราได้ทำหน้าที่ของเราแล้ว เราจะเดินหน้า ทำต่อไปเพื่ออนาคตของสังคมไทยเรา
 

 
 
     

Copyright ©2003 โปรแกรมบัญชี.com


www.ProgramBunchee.com
บริการ : โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบบัญชี